Android app on Google Play

 

ब्रम्हांडाचे विशालकाय अंतर

 उडत्या तबकड्यांच्या विरोधात सर्वांत मोठा तर्क असा आहे की ब्रम्हांडाचे अंतर एवढे विशालकाय आहे की एवढे भयंकर अंतर पार करून तत्बकड्या पृथ्वी पर्यंत येऊ शकत नाहीत. पृथ्वीवर पोचण्यासाठी प्रक़्कशच्य वेगापेक्षा अधिक वेगाने चालणारे यान हवे जे मानवाला ज्ञात असलेल्या भौतिक श्गास्त्राच्या नियमांच्या विरुद्ध आहे. पृथ्वीच्या सर्वांत जवळचा तारा देखील ४ प्रकाश वर्ष दूर आहे, प्रकाशाच्या वेगा पेक्षा जलद चालणार्या यानाला देखील तिथून पृथ्वीवर यायला ४ वर्ष लागतील. येऊन जाऊन किमान ८ वर्षांच्या या यात्रेसाठी विशालकाय यान पाहिजे. आतापर्यंत उडत्या तबकड्यांच्या जेवढ्या बातम्या आल्या आहेत त्यापैकी एकही विशालकाय नाहीये.

 

अंतराळातील जीवन-सत्य कि असत्य?- भाग २

passionforwriting
Chapters
उपग्रहांचे प्रक्षेपण
केप्लर अंतराळ वेधशाला
टेरेस्ट्रीयल प्लेनेट फाईण्डर
ते कसे दिसत असतील?
बुद्धिमान जीवनासाठी आवश्यक असलेले गुणधर्म
मानवाकडे आवश्यकतेपेक्षा जास्त बुद्धी कशासाठी आहे?
हॉलीवूड ची कल्पना
परग्रही जीवांचा आकार
अनुपाताचा का सिद्धांत
आकाशगंगा आणि परमाणु संरचना
परग्रही संस्कृती मध्ये वैज्ञानिक विकास
कार्दाशेव चे अनुमान आणि पृथ्वी ची संस्कृती
परग्रही संस्कृतींचे पृथ्वीवर आक्रमण
उडत्या तबकड्या
उडत्या तबकड्यांचा भास
तपास आणि पुरावे
एकध्रुविय चुंबक
नैनो टेक्नालाजी(नैनो अंतराळ यान)
ब्रम्हांडाचे विशालकाय अंतर
परग्रही जीवन आणि भविष्य