Android app on Google Play

 

आकाशगंगा आणि परमाणु संरचना

 प्रत्यक्षात आकाशगंगेचा परमाणु संरचनेशी कोणताही संबंध नाही, परमानुच्या आतील आपल्या कक्षेत इलेक्ट्रान एखाद्या ताऱ्याची परिक्रमा करणाऱ्या ग्राहपेखा वेगळे असते. प्रत्येक ग्रह हा अन्य ग्रहांपेक्षा आकाराने आणि प्रकाराने वेगळा असतो आणि आपल्या मातृ ताऱ्यापासून कोणत्याही अंतरावर परिक्रमा करू शकतो. परमानुतील सर्व कण हे एकमेकांसार्खेच असतात. ते केंद्रापासून एका ठराविक अंतरावरच राहू शकतात. याव्यतिरिक्त इलेक्ट्रान तरंगाप्रमाणे व्यवहार करतात. व्यावहारिक बुद्धीला उकल न होणारे व्यवहार देखील इलेक्ट्रान करतात, जसे इलेक्ट्रान एकाच वेळी दोन ठिकाणी उपस्थिती दाखवतात.
वैज्ञानिक अभ्यासानुसार हे सांगता येऊ शकते की परग्रही प्राणी कोणत्याही सममितीचे असू शकतील, त्यांच्यात बुद्धिमान जीवनाचे गुणधर्म असणे आवश्यक नाही. परंतु ते आकाराने विशालकाय असणे शक्य नाही, त्यांचा आकार हा साधारण पृथ्वी वरच्या प्राण्यांच्या एवढाच असू शकेल.

 

अंतराळातील जीवन-सत्य कि असत्य?- भाग २

passionforwriting
Chapters
उपग्रहांचे प्रक्षेपण
केप्लर अंतराळ वेधशाला
टेरेस्ट्रीयल प्लेनेट फाईण्डर
ते कसे दिसत असतील?
बुद्धिमान जीवनासाठी आवश्यक असलेले गुणधर्म
मानवाकडे आवश्यकतेपेक्षा जास्त बुद्धी कशासाठी आहे?
हॉलीवूड ची कल्पना
परग्रही जीवांचा आकार
अनुपाताचा का सिद्धांत
आकाशगंगा आणि परमाणु संरचना
परग्रही संस्कृती मध्ये वैज्ञानिक विकास
कार्दाशेव चे अनुमान आणि पृथ्वी ची संस्कृती
परग्रही संस्कृतींचे पृथ्वीवर आक्रमण
उडत्या तबकड्या
उडत्या तबकड्यांचा भास
तपास आणि पुरावे
एकध्रुविय चुंबक
नैनो टेक्नालाजी(नैनो अंतराळ यान)
ब्रम्हांडाचे विशालकाय अंतर
परग्रही जीवन आणि भविष्य