Android app on Google Play

 

खळखळून हसायला विसरू नकाव्यायामाप्रमाणेच हसण्यामुळे सुद्धा शरीरात एंडोर्फिन प्रवाहीत होते. जेव्हा तुम्ही दुखी असता त्यावेळीही ही प्रणाली काम करून जाते - त्यामुळेच भीती वाटल्यानंतर आपण याचा वापर स्व - संरक्षणाच एक तंत्र म्हणून करतो. एखादा विनोदी चित्रपट पहा किंवा एखाद्या अशा मित्रासोबत वेळ घालावा जो तुम्हाला हसवू शकेल. जेव्हा आपण एखाद्या समस्येवर हसत असतो तेव्हा आपण हे सांगत असतो को ही समस्या सुटणार आहे आणि ती एवढीही काही बिकट नाहीये जेव्हढी दिसते.

नेहमी आनंदी रहा -१६ सोपे मार्ग

passionforwriting
Chapters
भूमिका
असं वागावं जसं की आपण खूपच आनंदात आहोत
व्यायाम करा
झोप व्यवस्थित पूर्ण करणे
एका आठवड्यासाठी वर्तमानपत्र वाचन आणि बातम्या बघणं बंद करा
आभार माना
एक दयाळूपणाचं काम करा
आपल्या आयुष्याचा, आपला स्वतःचा आतापर्यंत चा प्रवास आठवा
कधी कधी काही अनावश्यक गोष्टी करण्यासाठी देखील वेळ काढा
आपल्या आत दडलेल्या लहान मुलाला माफ करा आणि त्याच्यावर प्रेम करा
स्वतःला हरण्याची आणि जिंकण्याची परवानगी द्या
ज्याने तुमच्या बरोबर काही चुकीची वर्तणूक केली असेल त्याला माफ करा
लक्षात ठेवा, तुमच्या मनात येणारे विचार आणि उठणारे आवाज नेहमी सगळे खरे नसतात
बाहेर जा
खळखळून हसायला विसरू नका
एखाद्या मित्राबरोबर गप्पा मारा
काहीतरी असं करा जे तुम्हाला आवडतं