Android app on Google Play

 

बाहेर जा

 

निसर्ग छान, सुंदर आहे. थंड हवा अनुभवा आणि आपल्या मेंदूच्या खिडक्या उघडून टाका. पाय मोकळे करायला बाहेर जा आणि शांतपणे बसून पक्ष्यांचा किलबिलाट ऐका. निसर्गातील अशी शांतता आपल्याला या गोष्टींची आठवण करून देईल की आपल्या समस्यांच्या बाहेरही एक जग अस्तित्वात आहे आणि ते फार सुंदर आहे.

नेहमी आनंदी रहा -१६ सोपे मार्ग

passionforwriting
Chapters
भूमिका
असं वागावं जसं की आपण खूपच आनंदात आहोत
व्यायाम करा
झोप व्यवस्थित पूर्ण करणे
एका आठवड्यासाठी वर्तमानपत्र वाचन आणि बातम्या बघणं बंद करा
आभार माना
एक दयाळूपणाचं काम करा
आपल्या आयुष्याचा, आपला स्वतःचा आतापर्यंत चा प्रवास आठवा
कधी कधी काही अनावश्यक गोष्टी करण्यासाठी देखील वेळ काढा
आपल्या आत दडलेल्या लहान मुलाला माफ करा आणि त्याच्यावर प्रेम करा
स्वतःला हरण्याची आणि जिंकण्याची परवानगी द्या
ज्याने तुमच्या बरोबर काही चुकीची वर्तणूक केली असेल त्याला माफ करा
लक्षात ठेवा, तुमच्या मनात येणारे विचार आणि उठणारे आवाज नेहमी सगळे खरे नसतात
बाहेर जा
खळखळून हसायला विसरू नका
एखाद्या मित्राबरोबर गप्पा मारा
काहीतरी असं करा जे तुम्हाला आवडतं