Android app on Google Play

 

आपल्या आत दडलेल्या लहान मुलाला माफ करा आणि त्याच्यावर प्रेम करा

 

आपल्या पैकी अनेक लोक आपल्या बालपणीच्या कष्टांची आठवण काढत बसतात. जर तुमच्या आयुष्यत कोण्या वयाने वडील असलेल्या व्यक्तीने तुम्हाला क्षमा करण्याच्या ऐवजी तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीसाठी केवळ दोषच दिला असेल तर तुम्ही त्या व्यक्तीला क्षमा करा. स्वतःवर प्रेम करण्यात कोणतीही चुकीची गोष्ट नाही - फक्त आपण आपल्या जुन्या जखमांना भरून येण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला पाहिजे. आपल्या आत दडलेल्या लहान मुलाला जपा, त्याची काळजी घ्या, आणि स्वतःला तुमच्या लहानपणीच्या स्वप्नांना पूर्ण करण्यासाठी मोकळीक द्या. अजूनही उशीर झालेला नाही.

नेहमी आनंदी रहा -१६ सोपे मार्ग

passionforwriting
Chapters
भूमिका
असं वागावं जसं की आपण खूपच आनंदात आहोत
व्यायाम करा
झोप व्यवस्थित पूर्ण करणे
एका आठवड्यासाठी वर्तमानपत्र वाचन आणि बातम्या बघणं बंद करा
आभार माना
एक दयाळूपणाचं काम करा
आपल्या आयुष्याचा, आपला स्वतःचा आतापर्यंत चा प्रवास आठवा
कधी कधी काही अनावश्यक गोष्टी करण्यासाठी देखील वेळ काढा
आपल्या आत दडलेल्या लहान मुलाला माफ करा आणि त्याच्यावर प्रेम करा
स्वतःला हरण्याची आणि जिंकण्याची परवानगी द्या
ज्याने तुमच्या बरोबर काही चुकीची वर्तणूक केली असेल त्याला माफ करा
लक्षात ठेवा, तुमच्या मनात येणारे विचार आणि उठणारे आवाज नेहमी सगळे खरे नसतात
बाहेर जा
खळखळून हसायला विसरू नका
एखाद्या मित्राबरोबर गप्पा मारा
काहीतरी असं करा जे तुम्हाला आवडतं