Android app on Google Play

 

व्यायाम करा


तुम्हाला तुमचं मन आनंदी ठेवण्यासाठी काही खूप जास्त प्रमाणात व्यायाम करण्याची आवश्यकता नाही - प्रत्येक दिवशी केवळ काही मिनिटे व्यायाम देखील खूप मोठा फरक घडवून अणू शकतो. जेव्हा आपण व्यायाम करतो तेव्हा आपलं शरीर एंडोर्फिनस प्रवाहीत करतं. एंडोर्फिनस प्राकृतिक दुखणी कमी करणारं असतं आणि त्यामुळे ते शरीरात आनंदाची एक लहर निर्माण करतं. प्रत्येक दिवशी थोडंसं फिरायला गेल्यामुळे देखील ताणताणाव, चिंता तर कमी होतंच, पण अवसाद म्हणजेच शरीराचा एखादा भाग खराब होण्याची शक्यताही नाहीशी होऊन जाते.
याशिवाय जेव्हा तुम्ही आरशात स्वतःचं बारीक झालेलं प्रतिबिंब पाहता, तेव्हा ते पाहून आपला आत्मविश्वास वाढतो.

नेहमी आनंदी रहा -१६ सोपे मार्ग

passionforwriting
Chapters
भूमिका
असं वागावं जसं की आपण खूपच आनंदात आहोत
व्यायाम करा
झोप व्यवस्थित पूर्ण करणे
एका आठवड्यासाठी वर्तमानपत्र वाचन आणि बातम्या बघणं बंद करा
आभार माना
एक दयाळूपणाचं काम करा
आपल्या आयुष्याचा, आपला स्वतःचा आतापर्यंत चा प्रवास आठवा
कधी कधी काही अनावश्यक गोष्टी करण्यासाठी देखील वेळ काढा
आपल्या आत दडलेल्या लहान मुलाला माफ करा आणि त्याच्यावर प्रेम करा
स्वतःला हरण्याची आणि जिंकण्याची परवानगी द्या
ज्याने तुमच्या बरोबर काही चुकीची वर्तणूक केली असेल त्याला माफ करा
लक्षात ठेवा, तुमच्या मनात येणारे विचार आणि उठणारे आवाज नेहमी सगळे खरे नसतात
बाहेर जा
खळखळून हसायला विसरू नका
एखाद्या मित्राबरोबर गप्पा मारा
काहीतरी असं करा जे तुम्हाला आवडतं