Android app on Google Play

 

असं वागावं जसं की आपण खूपच आनंदात आहोत


काहीही झालं असलं तरीही चेहेऱ्यावर नेहमी हास्य ठेवावे. एका स्मितहास्याची कोणतीही किंमत सांगता येणार नाही पण ते ज्याला मिळेल त्याच्या आयुष्यात आनंद भरून टाकते. त्यामुळे नेहमी स्मितहास्य बाळगा, त्यामुळे तुम्ही स्वतः आनंदी राहालाच, पण त्याच बरोबर तुम्ही नवनवे मित्र देखील बनवू शकाल.

नेहमी आनंदी रहा -१६ सोपे मार्ग

passionforwriting
Chapters
भूमिका
असं वागावं जसं की आपण खूपच आनंदात आहोत
व्यायाम करा
झोप व्यवस्थित पूर्ण करणे
एका आठवड्यासाठी वर्तमानपत्र वाचन आणि बातम्या बघणं बंद करा
आभार माना
एक दयाळूपणाचं काम करा
आपल्या आयुष्याचा, आपला स्वतःचा आतापर्यंत चा प्रवास आठवा
कधी कधी काही अनावश्यक गोष्टी करण्यासाठी देखील वेळ काढा
आपल्या आत दडलेल्या लहान मुलाला माफ करा आणि त्याच्यावर प्रेम करा
स्वतःला हरण्याची आणि जिंकण्याची परवानगी द्या
ज्याने तुमच्या बरोबर काही चुकीची वर्तणूक केली असेल त्याला माफ करा
लक्षात ठेवा, तुमच्या मनात येणारे विचार आणि उठणारे आवाज नेहमी सगळे खरे नसतात
बाहेर जा
खळखळून हसायला विसरू नका
एखाद्या मित्राबरोबर गप्पा मारा
काहीतरी असं करा जे तुम्हाला आवडतं