बाल गीते - संग्रह २ (Marathi)


संकलित
बालगीत हे लहान मुलांचे शब्दभांडार समृद्ध करण्यासाठी रचलेले गद्य अथवा पद्यात्मक काव्य होय. READ ON NEW WEBSITE

Chapters

पावसा रे , थांब कसा ! ब...

आला श्रावण पुन्हा नव्याने...

थेंबातून आला ओला आनंद ...

झुक्‌झुक् आली नभी ढगा...

नदीबाई माय माझी डोंगरा...

नदी वाहते त्या तालावर ...

तू नीज निर्जनी सिन्धो माझ...

पर्यावरणाची धरु आस , आणख...

एक थेंब पावसाचा हिर...

सोन्याच्या धारा चंदेरी...

ऋतुचक्र सरकले काळे मेघ न...

आवडतो मज अफाट सागर अथांग...

वार्‍याच्या पाठीवर मेघ...

नदी रुसली , आटून बसली ...

अखंड करती जगतावरती कृपावं...

सारखा चाले उद्‌धार - पोर...

नको पाटी नको पुस्तक नक...

इथे काय रुजतं ? मातीखाल...

फुलगाणी गाईली याने आणि त्...

फुलपाखरामागे फिरता वार...

वसंतात गळतात पिंपळाची पान...

नका तोडू हो झाडी झाडी ...

पंखसुंदर प्रवासी निळ्या आ...

एक फूल जागं झालं दोन ...

माझ्या ग अंगणात थवे फु...

रानातल्या रानात हिरव्य...

रानाच्या दरीत पाखरांची...

खूप हुंदडून झाल्यावर त...

आकाशअंगणी रंग उधळुनी ...

माझे गाव चांदण्याचे चा...

अवकाशातुन जाता जाता सह...

माझ्या तांबडया मातीचा लाव...

राना -माळात दिवाळी हसली ...

धरणी माझं नाऽऽव आकाश म...

अंग नाही , रंग नाही वि...

हे सुंदर , किति चांदणं ...

अर्धाच का ग दिवस आणि अ...

एका सकाळी दंवाने भिजून...

भिंतीवर एक कवडसा मजसाठ...

एक दिवस अचानक पोटामध्य...

ढगाएवढा राक्षस काळा का...

हिरवागार पोपट भिजलेल्या र...

रंग जादूचे पेटीमधले इंद्र...

एकदा एक फुलपाखरु कविता कर...

लालपिवळा लालपिवळा , म्हण...