संत सोयराबाईचे अभंग - संग्रह २ (Marathi)


सरस्वती
संत सोयराबाईंच्या अभंगातून विठ्ठलाशी जवळीक साधण्याचा मार्ग सापडतो. READ ON NEW WEBSITE