Android app on Google Play

 

आजि माझा सर्व पुरवा नवस ...

 

आजि माझा सर्व पुरवा नवस । देखिले पायांस विठोबाच्या ॥१॥

अनंता जन्मांचे फिटलें सांकडे । कोंदाटलें पुढें रूप त्यांचे ॥२॥

आठवीत होतें गोमटी पाउलें । तोंचि देखियेलीं विटेवरी ॥३॥

आनंद नसमाय मनाचे अंतरी । म्हणतसे महारी चोखियाची ॥४॥