Android app on Google Play

 

पुसोनी सर्वांसी निर्मळा न...

 

पुसोनी सर्वांसी निर्मळा निघाली । येउनी पोहंचली मेहुणपुरी ॥१॥

सर्वकाळ छंद वाचे नाम गाय । आठवीत आहे चोखियासी ॥२॥

म्हणे विठोबा दयाळा मागणें आहे तुज । तुझा भक्तराज सांभाळी तुं ॥३॥

सोयरा म्हणे ऐसा सुखाचा सोहळा । भोगी अवलीळा निर्मळा ती ॥४॥