Get it on Google Play
Download on the App Store

Chapters

दशावताराची आरती - आरती सप्रेम जय जय विठ्ठल ...

मनोबोधाची आरती - वेदांचे जें गुह्य शास्त्र...

श्रीरामदासस्वामींची आरती - ओंवाळू आरती सद्गुरु रामदा...

विष्णूची आरती - ओम जय जगदिश हरे स्वामी जय...

नवनाथांची आरती - जय जय नवनाथांचा । जय ज्ञा...

आरती चंद्राची - जयदेव जयदेव जय चिन्मय चंद...

आरती पंचायतनाची - जयदेव जयदेव जय पंचायतना ॥...

शेजार्ती - आतां स्वामी सुखें निद्रा ...

संतांची आरती - गुण आणि गंभीर रणधीर । तया...

संतांची आरती - क्षार उदक देउनी मधुरता आल...

शेजारत्या

शेजारती विष्णूची - सुखें निद्रा करी आतां स्व...

आरती विष्णूची - जय जय लक्षुमिकांता शेषशाय...

आरती लक्ष्मीकांताची - जयदेवजयदेव जय लक्ष्मीकांत...

आरती भैरवाची - जयदेव जयदेव जय भरवराया । ...

आरती रामदासाची - आरती रामदासा नित्यानंद वि...

आरती कृष्णेची - जयदेव जयदेव जय माय कृष्णे...

आरती यतीची - जयजय वो यतिवर्या सच्चित् ...

आरती गीतेची - जयदेव जयदेव जय भगवद्गीते ...

आरती सरस्वतीची - जयदेव जयदेव जय अद्वयमूर्त...

आरती गुरुची

आरती ज्ञानोबाची - जयजयाची ज्ञानदेवा आदि देव...

आरती सूर्याची - जयदेव जयदेव जयजय श्रीसूर्...

श्रीज्ञानेश्वरांची आरती - (१) होतां कृपा तुझी पशु ब...

श्रीतुकारामांची आरती - आरती तुकारामा । स्वामि सद...

श्रीजानकीची आरती - कारुण्यमृतसरिते, कोटिसुगु...

श्रीएकनाथांची आरती - भानुदासाच्या कुळीं महाविष...

रामदासांची आरती - आरती रामदासा । भक्त विरक्...

शनैश्चराची आरती - जय जय श्रीशनिदेवा ॥ श्री ...

आरती अधिकमासाची - या अधिकमासी श्रीपुरुषोत्त...

आरती अधिकमासाची - ओवाळू आरती । आता पुरुषोत्...

नागनाथ आरती - मंगलमूर्ती मंगल वदन त्रिन...

आरती श्रीसत्याम्बेची - जयदेवी जयदेवी जय श्रीसत्य...

श्री सत्यदत्त आरती - करितों प्रेमें तुज नीरांज...

आरती गीतेची - जय देव जय देवी जय भगवद्‌ग...

आरती चंद्राची - जय देव जय देव जय श्रीशशिन...

आरती कालभैरवाची - उभा दक्षिण पंथे काळाचा का...

आरती वटसावित्रीची - अश्वपती पुसता झाला । नार...

आरती संतांची - आरती संतमंडळी । हातीं घ...

आरती मोरया गोसाव्यांची - धन्य धन्य योगी सर्व जगांत...

उनकेश्‍वराची आरती - जय जय श्रीगुरुशरभंगा । आर...

सिद्धेश्‍वराची आरती - जयदेव , जयदेव , जय सिद्धे...

आरती काळभैरवाची - जय जय श्रीशिवकाशीविश्‍वेश...

आरती अनसूयेची - जयदेवी, जयदेवी, जय देववंद...

आरती अनसूयेची - जय शिखरेश्‍वरि भगवंते । भ...

आरती अनसूयेची - जयजय आदिमाये , अनुसूये !...

आरती जमदग्नीची - जयदेव, जयदेव, जय दक्षिणके...

आरती भार्गवरामाची - जयदेव जयदेव जय भार्गवरामा...