Android app on Google Play

 

आरती संतांची - आरती संतमंडळी । हातीं घ...

 

आरती संतमंडळी ।

हातीं घेउनिं पुष्पांजुळि ओंवाळिन पंचप्राणें ।

त्याचें चरण न्याहाळी ॥ धृ. ॥

मच्छेंद्र गोरख ॥ गैनी निवृत्तीनाथ ।

ज्ञानदेव नामदेव ॥ खेचर विसोबा संत ।

सोपान चांगदेव ॥ गोरा जगमित्र भक्त ॥

कबीर पाठक नामा ॥ चोखा परसा भागवर ॥ आरती ॥ १ ॥

भानुदास कृष्णदास । वडवळसिद्ध नागनाथ ।

बहिरा पिसा मुकुंदराज । केशवस्वामी सूरदास ॥

रंगनाथ वामनस्वामी । जनजसवंत दास ॥ २ ॥

एकनाथ रामदास । यांचा हरिपदीं वास ॥

गुरुकृपा संपादिली । स्वामी जनार्दन त्यास ॥

मिराबाई मुक्ताबाई । बहिणाबाई उदास ।

सोनार नरहरी हा । माळी सांवता दास ॥ ३ ॥

रोहिदास संताबाई । जनी राजाई गोणाई ॥

जोगापरमानंदसाल्या । शेखमहंमद भाई ॥

निंबराज बोधराज । माथा तयांचे पायीं ॥

कूर्मदास शिवदास ॥ मलुकदास कर्माबाई ॥ ४ ॥

नारा म्हादा गोंदा विठा । प्रेमळ दामाजी ॥

तुकोबा गणेशनाथ । सेना नरसीमहत ॥

तुलसीदास कसांबया । पवार संतोबा भक्त ॥

महिपती तुम्हांपासी । चरणसेवा मागत ॥ ५ ॥

 

इतर आरती संग्रह

भगवान दादा
Chapters
दशावताराची आरती - आरती सप्रेम जय जय विठ्ठल ...
मनोबोधाची आरती - वेदांचे जें गुह्य शास्त्र...
श्रीरामदासस्वामींची आरती - ओंवाळू आरती सद्गुरु रामदा...
विष्णूची आरती - ओम जय जगदिश हरे स्वामी जय...
नवनाथांची आरती - जय जय नवनाथांचा । जय ज्ञा...
आरती चंद्राची - जयदेव जयदेव जय चिन्मय चंद...
आरती पंचायतनाची - जयदेव जयदेव जय पंचायतना ॥...
शेजार्ती - आतां स्वामी सुखें निद्रा ...
संतांची आरती - गुण आणि गंभीर रणधीर । तया...
संतांची आरती - क्षार उदक देउनी मधुरता आल...
शेजारत्या
शेजारती विष्णूची - सुखें निद्रा करी आतां स्व...
आरती विष्णूची - जय जय लक्षुमिकांता शेषशाय...
आरती लक्ष्मीकांताची - जयदेवजयदेव जय लक्ष्मीकांत...
आरती भैरवाची - जयदेव जयदेव जय भरवराया । ...
आरती रामदासाची - आरती रामदासा नित्यानंद वि...
आरती कृष्णेची - जयदेव जयदेव जय माय कृष्णे...
आरती यतीची - जयजय वो यतिवर्या सच्चित् ...
आरती गीतेची - जयदेव जयदेव जय भगवद्गीते ...
आरती सरस्वतीची - जयदेव जयदेव जय अद्वयमूर्त...
आरती गुरुची
आरती ज्ञानोबाची - जयजयाची ज्ञानदेवा आदि देव...
आरती सूर्याची - जयदेव जयदेव जयजय श्रीसूर्...
श्रीज्ञानेश्वरांची आरती - (१) होतां कृपा तुझी पशु ब...
श्रीतुकारामांची आरती - आरती तुकारामा । स्वामि सद...
श्रीजानकीची आरती - कारुण्यमृतसरिते, कोटिसुगु...
श्रीएकनाथांची आरती - भानुदासाच्या कुळीं महाविष...
रामदासांची आरती - आरती रामदासा । भक्त विरक्...
शनैश्चराची आरती - जय जय श्रीशनिदेवा ॥ श्री ...
आरती अधिकमासाची - या अधिकमासी श्रीपुरुषोत्त...
आरती अधिकमासाची - ओवाळू आरती । आता पुरुषोत्...
नागनाथ आरती - मंगलमूर्ती मंगल वदन त्रिन...
आरती श्रीसत्याम्बेची - जयदेवी जयदेवी जय श्रीसत्य...
श्री सत्यदत्त आरती - करितों प्रेमें तुज नीरांज...
आरती गीतेची - जय देव जय देवी जय भगवद्‌ग...
आरती चंद्राची - जय देव जय देव जय श्रीशशिन...
आरती कालभैरवाची - उभा दक्षिण पंथे काळाचा का...
आरती वटसावित्रीची - अश्वपती पुसता झाला । नार...
आरती संतांची - आरती संतमंडळी । हातीं घ...
आरती मोरया गोसाव्यांची - धन्य धन्य योगी सर्व जगांत...
उनकेश्‍वराची आरती - जय जय श्रीगुरुशरभंगा । आर...
सिद्धेश्‍वराची आरती - जयदेव , जयदेव , जय सिद्धे...
आरती काळभैरवाची - जय जय श्रीशिवकाशीविश्‍वेश...
आरती अनसूयेची - जयदेवी, जयदेवी, जय देववंद...
आरती अनसूयेची - जय शिखरेश्‍वरि भगवंते । भ...
आरती अनसूयेची - जयजय आदिमाये , अनुसूये !...
आरती जमदग्नीची - जयदेव, जयदेव, जय दक्षिणके...
आरती भार्गवरामाची - जयदेव जयदेव जय भार्गवरामा...