Android app on Google Play

 

नागनाथ आरती - मंगलमूर्ती मंगल वदन त्रिन...

 


मंगलमूर्ती मंगल वदन त्रिनयना ।
करुणा सिंधु देवा जिंतियले मदना ।
भक्त जयजयकारा जय उमारमणा ।
तुजविण मी अनाथ तू अधार या प्राणा ॥
जयदेव जयदेव जय गुरु नागेशा ।
सहजी सहजोदीता व्यापक दशदीशा ।
विश्वरूप देवा तू आधार विश्वेशा ।
प्रतापदिनकरा तुमचा प्रताप ऐसा ॥ध्रु॥
गौरतनु व्यापक हारी भवकंदर कोठारा ।
राया रंका समसुख देशी उदारा ।
चरणदर्शनमात्रे चुकती अजन्म येरझारा ।
हे सेवा सुख द्यावे मज नागेश्वरा ॥२॥
भुजंग भूषण भूषित धुलितांबरशोभा ।
गजचर्मवेष्टोनी उमावल्लभा ।
दीनोद्धार देवा सहजी सुलभा ।
पूर्णनंदे वहल मोहक कर प्रभा ॥३॥
परात्पर तू शिवा आत्मायारामा ।
निर्मल निरूपाध योग्या विश्रामा ।
अखंडित अपरंपरा निरुपम महिमा ।
हे सेवा सुख द्यावे नागेशा आम्हा ॥४॥
पूर्वसंचितफळ हे दृष्टी दिखिलासी ।
धन्यभक्तजन हे स्थिर चरणपाशी ।
हे सेवासुख मागे अज्ञानसिद्ध नागेशी ।
अखंडित मन माझे अवघे तुजपाशी ॥५॥
बापा जयदेव प्रणव प्रकाशा ।
जय जय वडवाळसिद्ध नागेशा ।
जय जय नागेंद्र गुरुपद नागेशा ।
बापा जयदेव ॥ध्रु॥
आदी अनादी अपरंपरा ।
सहजीसहजोदीता परात्परा ।
परब्रह्म गुरु निजनिर्धारा ।
प्रकट सकळा सखया आदिईश्वरा ॥१॥
विश्वरूप तू विश्वनाथा ।
विश्व तुजमधे तू विश्वाचा दाता ।
विश्व खेळविसी तू नागनाथा ।
विश्व तूची तू बा आदि अनंता ॥२॥
विश्वरूप तू विश्वलिंगा
तुझे मस्तकी ती आदि गंगा ।
दर्शनमात्र दोष जाती भंगा ।
ऐसा अगम्य तू नागलिंगा ॥३॥
देवाधिदेवा तू पार न कळे याचा ।
ऐसा प्राचीन कुलदैवत आमुचा ।
अज्ञान विनवी शिवसुत नागेशाचा ।
अखंड वर्णावया दे मज वाचा ॥४॥
 

इतर आरती संग्रह

भगवान दादा
Chapters
दशावताराची आरती - आरती सप्रेम जय जय विठ्ठल ...
मनोबोधाची आरती - वेदांचे जें गुह्य शास्त्र...
श्रीरामदासस्वामींची आरती - ओंवाळू आरती सद्गुरु रामदा...
विष्णूची आरती - ओम जय जगदिश हरे स्वामी जय...
नवनाथांची आरती - जय जय नवनाथांचा । जय ज्ञा...
आरती चंद्राची - जयदेव जयदेव जय चिन्मय चंद...
आरती पंचायतनाची - जयदेव जयदेव जय पंचायतना ॥...
शेजार्ती - आतां स्वामी सुखें निद्रा ...
संतांची आरती - गुण आणि गंभीर रणधीर । तया...
संतांची आरती - क्षार उदक देउनी मधुरता आल...
शेजारत्या
शेजारती विष्णूची - सुखें निद्रा करी आतां स्व...
आरती विष्णूची - जय जय लक्षुमिकांता शेषशाय...
आरती लक्ष्मीकांताची - जयदेवजयदेव जय लक्ष्मीकांत...
आरती भैरवाची - जयदेव जयदेव जय भरवराया । ...
आरती रामदासाची - आरती रामदासा नित्यानंद वि...
आरती कृष्णेची - जयदेव जयदेव जय माय कृष्णे...
आरती यतीची - जयजय वो यतिवर्या सच्चित् ...
आरती गीतेची - जयदेव जयदेव जय भगवद्गीते ...
आरती सरस्वतीची - जयदेव जयदेव जय अद्वयमूर्त...
आरती गुरुची
आरती ज्ञानोबाची - जयजयाची ज्ञानदेवा आदि देव...
आरती सूर्याची - जयदेव जयदेव जयजय श्रीसूर्...
श्रीज्ञानेश्वरांची आरती - (१) होतां कृपा तुझी पशु ब...
श्रीतुकारामांची आरती - आरती तुकारामा । स्वामि सद...
श्रीजानकीची आरती - कारुण्यमृतसरिते, कोटिसुगु...
श्रीएकनाथांची आरती - भानुदासाच्या कुळीं महाविष...
रामदासांची आरती - आरती रामदासा । भक्त विरक्...
शनैश्चराची आरती - जय जय श्रीशनिदेवा ॥ श्री ...
आरती अधिकमासाची - या अधिकमासी श्रीपुरुषोत्त...
आरती अधिकमासाची - ओवाळू आरती । आता पुरुषोत्...
नागनाथ आरती - मंगलमूर्ती मंगल वदन त्रिन...
आरती श्रीसत्याम्बेची - जयदेवी जयदेवी जय श्रीसत्य...
श्री सत्यदत्त आरती - करितों प्रेमें तुज नीरांज...
आरती गीतेची - जय देव जय देवी जय भगवद्‌ग...
आरती चंद्राची - जय देव जय देव जय श्रीशशिन...
आरती कालभैरवाची - उभा दक्षिण पंथे काळाचा का...
आरती वटसावित्रीची - अश्वपती पुसता झाला । नार...
आरती संतांची - आरती संतमंडळी । हातीं घ...
आरती मोरया गोसाव्यांची - धन्य धन्य योगी सर्व जगांत...
उनकेश्‍वराची आरती - जय जय श्रीगुरुशरभंगा । आर...
सिद्धेश्‍वराची आरती - जयदेव , जयदेव , जय सिद्धे...
आरती काळभैरवाची - जय जय श्रीशिवकाशीविश्‍वेश...
आरती अनसूयेची - जयदेवी, जयदेवी, जय देववंद...
आरती अनसूयेची - जय शिखरेश्‍वरि भगवंते । भ...
आरती अनसूयेची - जयजय आदिमाये , अनुसूये !...
आरती जमदग्नीची - जयदेव, जयदेव, जय दक्षिणके...
आरती भार्गवरामाची - जयदेव जयदेव जय भार्गवरामा...