Android app on Google Play

 

आरती वटसावित्रीची - अश्वपती पुसता झाला । नार...

 

अश्वपती पुसता झाला ।

नारद सांगताती तयाला ॥

अल्पायुषी सत्यवंत ।

सावित्रीनें कां प्रणीला ॥

आणखी वर वरी बाळें ।

मनि निश्चय जो केला ॥

आरती वडराजा ॥ १ ॥

दयावंत यमदूजा ।

सत्यवंत ही सावित्री ॥

भावें करीन मी पूजा ।

आरती वडराजा ॥ धृ. ॥

ज्येष्ठमास त्रयोदशी ।

करिती पूजन वडाशी ॥

त्रिरात्र व्रत करुनियां ॥

जिंकी तूं सत्यवंताशी ॥

आरती वडराजा ॥ २ ॥

स्वर्गावरी जाऊनियां ।

अग्निखांब कचळीला ॥

धर्मराज उचकला ।

हत्या घालील जीवाला ॥

येई गे पतीव्रते पती नेई गे आपुला ।

आरती वडराजा ॥ ३ ॥

जाऊनिया यमापाशीं ।

मागतसे आपल्या पती ॥

चारी वर देऊनिया ।

दयावंत द्यावा पती ।

आरती वडराजा ॥ ४ ॥

पतिव्रते तुझी कीर्ती ऎकूनि ज्या नारी ॥

तुझी व्रतें आचरती ।

तुझी भुवनें पावती ॥

आरती वडराजा ॥ ५ ॥

पतिव्रते तुझी स्तुती ।

त्रिभुवनी ज्या करिती ॥

स्वर्गी पुष्पवृष्टी करुनिया ।

आणिलासी आपला पती ।

अभय देऊनिया ।

पतिव्रते तारी त्यासी ॥

आरती वडराजा. ॥ ६ ॥

 

इतर आरती संग्रह

भगवान दादा
Chapters
दशावताराची आरती - आरती सप्रेम जय जय विठ्ठल ...
मनोबोधाची आरती - वेदांचे जें गुह्य शास्त्र...
श्रीरामदासस्वामींची आरती - ओंवाळू आरती सद्गुरु रामदा...
विष्णूची आरती - ओम जय जगदिश हरे स्वामी जय...
नवनाथांची आरती - जय जय नवनाथांचा । जय ज्ञा...
आरती चंद्राची - जयदेव जयदेव जय चिन्मय चंद...
आरती पंचायतनाची - जयदेव जयदेव जय पंचायतना ॥...
शेजार्ती - आतां स्वामी सुखें निद्रा ...
संतांची आरती - गुण आणि गंभीर रणधीर । तया...
संतांची आरती - क्षार उदक देउनी मधुरता आल...
शेजारत्या
शेजारती विष्णूची - सुखें निद्रा करी आतां स्व...
आरती विष्णूची - जय जय लक्षुमिकांता शेषशाय...
आरती लक्ष्मीकांताची - जयदेवजयदेव जय लक्ष्मीकांत...
आरती भैरवाची - जयदेव जयदेव जय भरवराया । ...
आरती रामदासाची - आरती रामदासा नित्यानंद वि...
आरती कृष्णेची - जयदेव जयदेव जय माय कृष्णे...
आरती यतीची - जयजय वो यतिवर्या सच्चित् ...
आरती गीतेची - जयदेव जयदेव जय भगवद्गीते ...
आरती सरस्वतीची - जयदेव जयदेव जय अद्वयमूर्त...
आरती गुरुची
आरती ज्ञानोबाची - जयजयाची ज्ञानदेवा आदि देव...
आरती सूर्याची - जयदेव जयदेव जयजय श्रीसूर्...
श्रीज्ञानेश्वरांची आरती - (१) होतां कृपा तुझी पशु ब...
श्रीतुकारामांची आरती - आरती तुकारामा । स्वामि सद...
श्रीजानकीची आरती - कारुण्यमृतसरिते, कोटिसुगु...
श्रीएकनाथांची आरती - भानुदासाच्या कुळीं महाविष...
रामदासांची आरती - आरती रामदासा । भक्त विरक्...
शनैश्चराची आरती - जय जय श्रीशनिदेवा ॥ श्री ...
आरती अधिकमासाची - या अधिकमासी श्रीपुरुषोत्त...
आरती अधिकमासाची - ओवाळू आरती । आता पुरुषोत्...
नागनाथ आरती - मंगलमूर्ती मंगल वदन त्रिन...
आरती श्रीसत्याम्बेची - जयदेवी जयदेवी जय श्रीसत्य...
श्री सत्यदत्त आरती - करितों प्रेमें तुज नीरांज...
आरती गीतेची - जय देव जय देवी जय भगवद्‌ग...
आरती चंद्राची - जय देव जय देव जय श्रीशशिन...
आरती कालभैरवाची - उभा दक्षिण पंथे काळाचा का...
आरती वटसावित्रीची - अश्वपती पुसता झाला । नार...
आरती संतांची - आरती संतमंडळी । हातीं घ...
आरती मोरया गोसाव्यांची - धन्य धन्य योगी सर्व जगांत...
उनकेश्‍वराची आरती - जय जय श्रीगुरुशरभंगा । आर...
सिद्धेश्‍वराची आरती - जयदेव , जयदेव , जय सिद्धे...
आरती काळभैरवाची - जय जय श्रीशिवकाशीविश्‍वेश...
आरती अनसूयेची - जयदेवी, जयदेवी, जय देववंद...
आरती अनसूयेची - जय शिखरेश्‍वरि भगवंते । भ...
आरती अनसूयेची - जयजय आदिमाये , अनुसूये !...
आरती जमदग्नीची - जयदेव, जयदेव, जय दक्षिणके...
आरती भार्गवरामाची - जयदेव जयदेव जय भार्गवरामा...