Android app on Google Play

 

आरती अनसूयेची - जयजय आदिमाये , अनुसूये !...

 

जयजय आदिमाये, अनुसूये ! दत्तात्रय जननीये,

ओवाळूं आरती, पंचार्ती मृगराजाचल निलये ॥जय० ॥धृ॥

श्रीशुभसौभाग्य, सुवासिणी । मंडित कंकणपाणी ।

प्रसन्न वरद सदा, द्विजवाणी । लावण्याची खाणी ।

सद्‌गुण सत्वाची, शिराणी । अत्रिऋषीची राणी ।

तुजपुढें पतिव्रतेची कहाणी । न वदे व्यास पुराणीं ।

न करी प्रसादाची वाणी । धांव पाव निरवाणीं ।

जयजय देवहुतीचे तनये । तुजविण जगीं चेत नये ॥जय० १॥

शुभगुण शुभांगे शुभगात्रे । पावन परमपवित्रे ।

कुंकुम मळवट तांबुल वक्‍त्रें । कज्जल कुरंग नेत्रे ।

बाळ्या बुगडया मंगळसूत्रें । मुद राखडी फुलपत्रें ।

भौक्‍तिक रत्‍नमणी नक्षत्रें । हार कनकांबर छत्रें

अनंत खेळविसी स्वतंत्रे । ब्रह्मांडाचीं चित्रें ।

करुणा करि करुणाघनहृदये । श्रुत हृदयांबरिं उदये ॥जय० २॥

सिंहासन सिंहाद्रीवरती । शोभे सुंदरमूर्ती ।

श्रीहरिहर ब्रह्मादिक स्तविती । नारद तुंबर गाती ।

सन्मुनी नर नारी जन करिती । त्रिकाळ मंगळ आरती ।

चौघडे वाजंत्री वाजती । वेदध्वनी गर्जती ।

उदयाचळिं तुझिया अभ्युदये । प्रभु दिनकर उदया ये ॥जय० ३॥

पुरविसी अतीतांची अपेक्षा । किमपि न करिसी उपेक्षा ।

म्हणउनि पात्र करी अपेक्षा । श्रीशिवजीव परीक्षा ।

दुर्जय षड्रिपुसी करि शिक्षा । च्छेदुनि भव-भय-वृक्षा ।

प्रेमानंदाची दे भिक्षा । यतिची न पाहे परीक्षा ।

देशील पदकमळीं जरि साक्षा । तरि मग मागुं न मोक्षा ।

विष्णुस्वामी म्हणे, चातुर्ये । आत्मसाक्षिणी तुर्ये ॥जय० ४॥

 

इतर आरती संग्रह

भगवान दादा
Chapters
दशावताराची आरती - आरती सप्रेम जय जय विठ्ठल ...
मनोबोधाची आरती - वेदांचे जें गुह्य शास्त्र...
श्रीरामदासस्वामींची आरती - ओंवाळू आरती सद्गुरु रामदा...
विष्णूची आरती - ओम जय जगदिश हरे स्वामी जय...
नवनाथांची आरती - जय जय नवनाथांचा । जय ज्ञा...
आरती चंद्राची - जयदेव जयदेव जय चिन्मय चंद...
आरती पंचायतनाची - जयदेव जयदेव जय पंचायतना ॥...
शेजार्ती - आतां स्वामी सुखें निद्रा ...
संतांची आरती - गुण आणि गंभीर रणधीर । तया...
संतांची आरती - क्षार उदक देउनी मधुरता आल...
शेजारत्या
शेजारती विष्णूची - सुखें निद्रा करी आतां स्व...
आरती विष्णूची - जय जय लक्षुमिकांता शेषशाय...
आरती लक्ष्मीकांताची - जयदेवजयदेव जय लक्ष्मीकांत...
आरती भैरवाची - जयदेव जयदेव जय भरवराया । ...
आरती रामदासाची - आरती रामदासा नित्यानंद वि...
आरती कृष्णेची - जयदेव जयदेव जय माय कृष्णे...
आरती यतीची - जयजय वो यतिवर्या सच्चित् ...
आरती गीतेची - जयदेव जयदेव जय भगवद्गीते ...
आरती सरस्वतीची - जयदेव जयदेव जय अद्वयमूर्त...
आरती गुरुची
आरती ज्ञानोबाची - जयजयाची ज्ञानदेवा आदि देव...
आरती सूर्याची - जयदेव जयदेव जयजय श्रीसूर्...
श्रीज्ञानेश्वरांची आरती - (१) होतां कृपा तुझी पशु ब...
श्रीतुकारामांची आरती - आरती तुकारामा । स्वामि सद...
श्रीजानकीची आरती - कारुण्यमृतसरिते, कोटिसुगु...
श्रीएकनाथांची आरती - भानुदासाच्या कुळीं महाविष...
रामदासांची आरती - आरती रामदासा । भक्त विरक्...
शनैश्चराची आरती - जय जय श्रीशनिदेवा ॥ श्री ...
आरती अधिकमासाची - या अधिकमासी श्रीपुरुषोत्त...
आरती अधिकमासाची - ओवाळू आरती । आता पुरुषोत्...
नागनाथ आरती - मंगलमूर्ती मंगल वदन त्रिन...
आरती श्रीसत्याम्बेची - जयदेवी जयदेवी जय श्रीसत्य...
श्री सत्यदत्त आरती - करितों प्रेमें तुज नीरांज...
आरती गीतेची - जय देव जय देवी जय भगवद्‌ग...
आरती चंद्राची - जय देव जय देव जय श्रीशशिन...
आरती कालभैरवाची - उभा दक्षिण पंथे काळाचा का...
आरती वटसावित्रीची - अश्वपती पुसता झाला । नार...
आरती संतांची - आरती संतमंडळी । हातीं घ...
आरती मोरया गोसाव्यांची - धन्य धन्य योगी सर्व जगांत...
उनकेश्‍वराची आरती - जय जय श्रीगुरुशरभंगा । आर...
सिद्धेश्‍वराची आरती - जयदेव , जयदेव , जय सिद्धे...
आरती काळभैरवाची - जय जय श्रीशिवकाशीविश्‍वेश...
आरती अनसूयेची - जयदेवी, जयदेवी, जय देववंद...
आरती अनसूयेची - जय शिखरेश्‍वरि भगवंते । भ...
आरती अनसूयेची - जयजय आदिमाये , अनुसूये !...
आरती जमदग्नीची - जयदेव, जयदेव, जय दक्षिणके...
आरती भार्गवरामाची - जयदेव जयदेव जय भार्गवरामा...