Android app on Google Play

 

आरती श्रीसत्याम्बेची - जयदेवी जयदेवी जय श्रीसत्य...

 


जयदेवी जयदेवी जय श्रीसत्याम्बे । अनाथनाथे अम्बे आई जगदम्बे ॥धृ॥
संकटी पडता कार्तिकस्वामी रणकाळी ॥ सत्याम्बा व्रत करण्या सांगे शशिमौळी ॥
व्रत करिता जय लाभे प्रसन्न हो काली ॥ अम्बे तव महिमा गाऊ त्रिकाळी ॥१॥
जयदेवी ॥ होता कांचिपुरी ब्राह्मण कौंडिण्य ॥ विटला बहु जीवाला न मिळे त्या अन्न ॥
व्रत करिता सत्याम्बा होई प्रसन्न ॥ देऊनि सुखसंपत्ती त्या केले धन्य ॥२॥
जय देवी ॥ सूर्यकेतू राजा सौराष्‍ट्राधिप थोर ॥ परचक्रा योगे त्या लागे घोर ॥
व्रत करिता सत्याम्बा करी चमत्कार ॥ पळमात्रे शत्रूचा होई संसार ॥३॥
जयदेवी ॥ गुण्ड नामे शूद्र होता मालवदेशी ॥ पूर्वपापायोगे सुत नव्हता त्यासी ॥
व्रतमहिमा ऐकोनि करिता व्रतासी ॥ झाला सुपुत्र तत्कुल उध्‍दरिता त्यासी ॥४॥
जयदेवी ॥ ऐसा तव व्रतमहिमा माते अपार ॥ व्रत करिता करिशी भक्‍ता भवपार ॥
तुझ्या भक्‍तीमध्ये न पडो अंतर ॥ अंबे तव कृपेचे हेचि एक सार ॥५॥जयदेवी॥
 

इतर आरती संग्रह

भगवान दादा
Chapters
दशावताराची आरती - आरती सप्रेम जय जय विठ्ठल ...
मनोबोधाची आरती - वेदांचे जें गुह्य शास्त्र...
श्रीरामदासस्वामींची आरती - ओंवाळू आरती सद्गुरु रामदा...
विष्णूची आरती - ओम जय जगदिश हरे स्वामी जय...
नवनाथांची आरती - जय जय नवनाथांचा । जय ज्ञा...
आरती चंद्राची - जयदेव जयदेव जय चिन्मय चंद...
आरती पंचायतनाची - जयदेव जयदेव जय पंचायतना ॥...
शेजार्ती - आतां स्वामी सुखें निद्रा ...
संतांची आरती - गुण आणि गंभीर रणधीर । तया...
संतांची आरती - क्षार उदक देउनी मधुरता आल...
शेजारत्या
शेजारती विष्णूची - सुखें निद्रा करी आतां स्व...
आरती विष्णूची - जय जय लक्षुमिकांता शेषशाय...
आरती लक्ष्मीकांताची - जयदेवजयदेव जय लक्ष्मीकांत...
आरती भैरवाची - जयदेव जयदेव जय भरवराया । ...
आरती रामदासाची - आरती रामदासा नित्यानंद वि...
आरती कृष्णेची - जयदेव जयदेव जय माय कृष्णे...
आरती यतीची - जयजय वो यतिवर्या सच्चित् ...
आरती गीतेची - जयदेव जयदेव जय भगवद्गीते ...
आरती सरस्वतीची - जयदेव जयदेव जय अद्वयमूर्त...
आरती गुरुची
आरती ज्ञानोबाची - जयजयाची ज्ञानदेवा आदि देव...
आरती सूर्याची - जयदेव जयदेव जयजय श्रीसूर्...
श्रीज्ञानेश्वरांची आरती - (१) होतां कृपा तुझी पशु ब...
श्रीतुकारामांची आरती - आरती तुकारामा । स्वामि सद...
श्रीजानकीची आरती - कारुण्यमृतसरिते, कोटिसुगु...
श्रीएकनाथांची आरती - भानुदासाच्या कुळीं महाविष...
रामदासांची आरती - आरती रामदासा । भक्त विरक्...
शनैश्चराची आरती - जय जय श्रीशनिदेवा ॥ श्री ...
आरती अधिकमासाची - या अधिकमासी श्रीपुरुषोत्त...
आरती अधिकमासाची - ओवाळू आरती । आता पुरुषोत्...
नागनाथ आरती - मंगलमूर्ती मंगल वदन त्रिन...
आरती श्रीसत्याम्बेची - जयदेवी जयदेवी जय श्रीसत्य...
श्री सत्यदत्त आरती - करितों प्रेमें तुज नीरांज...
आरती गीतेची - जय देव जय देवी जय भगवद्‌ग...
आरती चंद्राची - जय देव जय देव जय श्रीशशिन...
आरती कालभैरवाची - उभा दक्षिण पंथे काळाचा का...
आरती वटसावित्रीची - अश्वपती पुसता झाला । नार...
आरती संतांची - आरती संतमंडळी । हातीं घ...
आरती मोरया गोसाव्यांची - धन्य धन्य योगी सर्व जगांत...
उनकेश्‍वराची आरती - जय जय श्रीगुरुशरभंगा । आर...
सिद्धेश्‍वराची आरती - जयदेव , जयदेव , जय सिद्धे...
आरती काळभैरवाची - जय जय श्रीशिवकाशीविश्‍वेश...
आरती अनसूयेची - जयदेवी, जयदेवी, जय देववंद...
आरती अनसूयेची - जय शिखरेश्‍वरि भगवंते । भ...
आरती अनसूयेची - जयजय आदिमाये , अनुसूये !...
आरती जमदग्नीची - जयदेव, जयदेव, जय दक्षिणके...
आरती भार्गवरामाची - जयदेव जयदेव जय भार्गवरामा...