Android app on Google Play

 

वेद व्यास यांच्याकडून पुत्र प्राप्ती

 

जेव्हा राज सिंहासन पुन्हा रिकामे झाले तेव्हा सत्यवतीने भीष्मांना प्रार्थना केली की त्यांनी आपली प्रतिज्ञा मोडून विवाह करावा. भीष्मांनी ते ऐकले नाही. त्यावर सत्यवतीने भीष्मांची परवानगी घेऊन नियोगाच्या माध्यमातून वेद व्यास यांच्याकडून अंबिका आणि अंबालिका यांच्यात गर्भाची स्थापना केली. वेदव्यास सत्यवतीचे ऋषी पराशर यांच्याशी संबंधातून उत्पन्न झालेले पुत्र होते. या माध्यमातून पंडू आणि धृतराष्ट्र नावाचे पुत्र जन्माला आले.