Android app on Google Play

 

शंकर आणि कृष्णाचे जिवाणू युद्ध

 

सांगितल्या जाणाऱ्या अनेक गोष्टींनुसार आसाम येथे बाणासूर आणि प्रभू शंकराच्या युद्धकाळात माहेश्वर ज्वर विरूद्ध वैष्णव ज्वराचा प्रयोग करून कृष्णाने विश्वातलं पहिलं जिवाणू युद्ध लढलं होतं. खरं तर हा ही एक संशोधनाचा विषय होऊ शकतो.