Android app on Google Play

 

कृष्ण हा द्रौपदीचा एकमेव मित्र / सखा होता

 


द्रौपदी कृष्णाला नेहमीच आपला सखा किंवा प्रिय मित्र मानत असे आणि कृष्ण देखील तिला सखी मानत असे. त्या दोघांच्यात असलेल्या अद्ध्यात्मिक, निस्सीम प्रेमाचे हे प्रतिक होते. एकमेव मित्र ज्याने तिच्या अस्तित्वाला अर्थ दिला, आणि ती जेव्हा कधी संकटात सापडली, त्या प्रत्येक वेळी तोच मदतीला धावून आला. कृष्णाचे दैवी अस्तित्व द्रौपदीला आपल्या आयुष्यात सदोदित जाणवत राहिले.

 

महाभारताची नायिका- द्रौपदी

passionforwriting
Chapters
परिचय
द्रौपदीची विविध नावे
द्रौपदीला ५ ऐवजी १४ पती असले असते
द्रौपदी कोणताही अन्याय शांतपणे सहन करत नसे
द्रौपदीला कधीही बालपण नव्हते
महाकालीचा अवतार
द्रौपदीचा आपल्या पतींवर विश्वास नव्हता
द्रौपदीची थाळी
दुर्वास ऋषींनी द्रौपदीला वाचवले होते?
द्रौपदीने घटोत्कचाला शाप दिला
हिडींबचा बदला
द्रौपदीचे विविध अवतार
द्रौपदीची अट
द्रौपदीच्या स्वयंवरात दुर्योधनाने भाग घेतला नव्हता
अर्जुन - गुन्हेगार
द्रौपदीने कुत्र्यांना शाप दिला
द्रौपदीची दुसरी बाजू
कुमारिका राहण्याचे वरदान मिळाले होते
कृष्ण हा द्रौपदीचा एकमेव मित्र / सखा होता