Android app on Google Play

 

परिचय

 


खरे पाहता द्रौपदीचा परिचय करून देण्याची फारशी आवश्यकता नाही. ती ५ पांडवांची अवखळ पण दयाळू अशी राणी होती. तिला महाभारत घडण्यामागचे एकमेव कारण मानले जाते. परंतु द्रौपदी ही मानवी शरीरात ५ चक्र बंधनात आहेत असे सूचित करते हे आपल्याला माहित आहे का? त्यामुळे तिला कुल कुंडलिनी असेही म्हटले जाते, जे मानवी शरीराच्या कण्यात राहते. आपण पाहूयात द्रौपदी बद्दल आणखी काही रोचक गोष्टी

 

महाभारताची नायिका- द्रौपदी

passionforwriting
Chapters
परिचय
द्रौपदीची विविध नावे
द्रौपदीला ५ ऐवजी १४ पती असले असते
द्रौपदी कोणताही अन्याय शांतपणे सहन करत नसे
द्रौपदीला कधीही बालपण नव्हते
महाकालीचा अवतार
द्रौपदीचा आपल्या पतींवर विश्वास नव्हता
द्रौपदीची थाळी
दुर्वास ऋषींनी द्रौपदीला वाचवले होते?
द्रौपदीने घटोत्कचाला शाप दिला
हिडींबचा बदला
द्रौपदीचे विविध अवतार
द्रौपदीची अट
द्रौपदीच्या स्वयंवरात दुर्योधनाने भाग घेतला नव्हता
अर्जुन - गुन्हेगार
द्रौपदीने कुत्र्यांना शाप दिला
द्रौपदीची दुसरी बाजू
कुमारिका राहण्याचे वरदान मिळाले होते
कृष्ण हा द्रौपदीचा एकमेव मित्र / सखा होता