Android app on Google Play

 

द्रौपदीची विविध नावे

 


द्रौपदीला पांचाली असे देखील ओळखले जाते (पांचाल राज्यातील असल्यामुळे), याज्ञसेनी (यज्ञातून किंवा होमातून जन्माला आलेली, महाभारती (भारताच्या ५ वंशजांची पत्नी), आणि सैरंध्री (एक कुशल मोलकरीण, तिने अज्ञातवासात घेतलेले नाव, ज्या काळात ती विराट राज्याची राणी सुदेषणा हिची केश रचनाकार होती.

 

महाभारताची नायिका- द्रौपदी

passionforwriting
Chapters
परिचय
द्रौपदीची विविध नावे
द्रौपदीला ५ ऐवजी १४ पती असले असते
द्रौपदी कोणताही अन्याय शांतपणे सहन करत नसे
द्रौपदीला कधीही बालपण नव्हते
महाकालीचा अवतार
द्रौपदीचा आपल्या पतींवर विश्वास नव्हता
द्रौपदीची थाळी
दुर्वास ऋषींनी द्रौपदीला वाचवले होते?
द्रौपदीने घटोत्कचाला शाप दिला
हिडींबचा बदला
द्रौपदीचे विविध अवतार
द्रौपदीची अट
द्रौपदीच्या स्वयंवरात दुर्योधनाने भाग घेतला नव्हता
अर्जुन - गुन्हेगार
द्रौपदीने कुत्र्यांना शाप दिला
द्रौपदीची दुसरी बाजू
कुमारिका राहण्याचे वरदान मिळाले होते
कृष्ण हा द्रौपदीचा एकमेव मित्र / सखा होता