Android app on Google Play

 

द्रौपदीने घटोत्कचाला शाप दिला

 जेव्हा घटोत्कच त्यच्या वडिलांच्या राज्यात प्रथम आला, तेव्हा आपली माता (हिडींबा) हिच्या आदेशामुळे त्याने द्रौपदीला उचित मान दिला नाही. द्रौपदीला अपमानित झाल्यासारखे वाटले आणि ती अत्यंत क्रोधीत झाली. तिने त्याच्यावर ओरडून सांगितले की मी एक अद्भुत व्यक्ती आहे, महाराज युधिष्ठिराची राणी आहे, एका ब्राम्हण राजाची कन्या आहे आणि माझी योग्यता आणि प्रतिष्ठा पाण्डवांपेक्षा कितीतरी उच्च प्रतीची आहे. आणि त्याच्या दुष्ट असुर मातेच्या हुकुमावरून त्याने राजा, साधू आणि वडिलांच्या देखत तिचा अपमान केला होता.

 

महाभारताची नायिका- द्रौपदी

passionforwriting
Chapters
परिचय
द्रौपदीची विविध नावे
द्रौपदीला ५ ऐवजी १४ पती असले असते
द्रौपदी कोणताही अन्याय शांतपणे सहन करत नसे
द्रौपदीला कधीही बालपण नव्हते
महाकालीचा अवतार
द्रौपदीचा आपल्या पतींवर विश्वास नव्हता
द्रौपदीची थाळी
दुर्वास ऋषींनी द्रौपदीला वाचवले होते?
द्रौपदीने घटोत्कचाला शाप दिला
हिडींबचा बदला
द्रौपदीचे विविध अवतार
द्रौपदीची अट
द्रौपदीच्या स्वयंवरात दुर्योधनाने भाग घेतला नव्हता
अर्जुन - गुन्हेगार
द्रौपदीने कुत्र्यांना शाप दिला
द्रौपदीची दुसरी बाजू
कुमारिका राहण्याचे वरदान मिळाले होते
कृष्ण हा द्रौपदीचा एकमेव मित्र / सखा होता