Android app on Google Play

 

हिडींबचा बदला

 

 

द्रौपदीने घटोत्कचाला अतिशय कुरूप असा शाप दिला की त्याचे आयुष्य लहान असेल आणि तो कोणतेही युद्ध न करताच मारला जाईल. एका क्षत्रियासाठी ही गोष्ट अतिशय भयंकर अशी होती. हिडींबाला जेव्हा ही गोष्ट समजली तेव्हा ती स्वतःवर नियंत्रण ठेऊ शकली नाही. ती द्रौपदीकडे गेली आणि तिला नीच, पापी स्त्री असे संबोधले. रागाच्या भरात तिने द्रौपदीच्या मुलांना शाप दिला, आणि दोन राण्यांनी मिळून जवळ जवळ पांडव वंश संपवला.

 

महाभारताची नायिका- द्रौपदी

passionforwriting
Chapters
परिचय
द्रौपदीची विविध नावे
द्रौपदीला ५ ऐवजी १४ पती असले असते
द्रौपदी कोणताही अन्याय शांतपणे सहन करत नसे
द्रौपदीला कधीही बालपण नव्हते
महाकालीचा अवतार
द्रौपदीचा आपल्या पतींवर विश्वास नव्हता
द्रौपदीची थाळी
दुर्वास ऋषींनी द्रौपदीला वाचवले होते?
द्रौपदीने घटोत्कचाला शाप दिला
हिडींबचा बदला
द्रौपदीचे विविध अवतार
द्रौपदीची अट
द्रौपदीच्या स्वयंवरात दुर्योधनाने भाग घेतला नव्हता
अर्जुन - गुन्हेगार
द्रौपदीने कुत्र्यांना शाप दिला
द्रौपदीची दुसरी बाजू
कुमारिका राहण्याचे वरदान मिळाले होते
कृष्ण हा द्रौपदीचा एकमेव मित्र / सखा होता