Android app on Google Play

 

द्रौपदीची दुसरी बाजू

 


महाभारताचे युद्ध चालू असताना द्रोणाचार्यांचा पुत्र अश्वत्थामा याने द्रौपदीच्या ५ पुत्रांना गडद रात्री झोपलेले असताना ठार मारले. कृष्ण, अर्जुन आणि भीम यांनी जाऊन अश्वत्थामाला पकडून त्याचा निर्णय घेण्यासाठी द्रौपदीच्या समोर आणून उभे केले. परंतु जेव्हा समोर अश्वत्थामा खाली मन घालून बसला होता, तेव्हा द्रौपदीने आश्चर्यकारक दयाळूपणा दाखवला. कृष्णाने तिला सांगितले की या खुन्याला शिक्षा करण्यात कोणतेही पाप नाही, परंतु द्रोणांच्या पत्नीला आपला पुत्र मारला गेल्याने माझ्यासारखेच दुःख होईल या जाणीवेने तिने अश्वत्थामाला माफ केले.

 

महाभारताची नायिका- द्रौपदी

passionforwriting
Chapters
परिचय
द्रौपदीची विविध नावे
द्रौपदीला ५ ऐवजी १४ पती असले असते
द्रौपदी कोणताही अन्याय शांतपणे सहन करत नसे
द्रौपदीला कधीही बालपण नव्हते
महाकालीचा अवतार
द्रौपदीचा आपल्या पतींवर विश्वास नव्हता
द्रौपदीची थाळी
दुर्वास ऋषींनी द्रौपदीला वाचवले होते?
द्रौपदीने घटोत्कचाला शाप दिला
हिडींबचा बदला
द्रौपदीचे विविध अवतार
द्रौपदीची अट
द्रौपदीच्या स्वयंवरात दुर्योधनाने भाग घेतला नव्हता
अर्जुन - गुन्हेगार
द्रौपदीने कुत्र्यांना शाप दिला
द्रौपदीची दुसरी बाजू
कुमारिका राहण्याचे वरदान मिळाले होते
कृष्ण हा द्रौपदीचा एकमेव मित्र / सखा होता