शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांची यादी (Marathi)


Vātsyāyana
शिवाजी महाराज यांच्या किल्ल्यांची यादी खाली दिल्याप्रमाणे आहे. यामध्ये डोंगरी किल्ले, भुईकोट व सागरी किल्ल्यांचा समावेश आहे, तसेच महाराष्ट्र, कर्नाटक तामिळनाडू व गोवा या सध्याच्या राज्यातील किल्ल्यांचाही समावेश आहे. READ ON NEW WEBSITE

Chapters

शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांची यादी

घाट व तेथे बांधलेले किल्ले

शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले मावळ प्रांतातील किल्ले

शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले सातारा व वाई प्रांतांतील किल्ले

शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले कऱ्हाड प्रांतातील किल्ले

शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले पन्हाळा प्रांतातील किल्ले

शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले कोकण, बंधारी व नळदुर्ग प्रांतांतील किल्ले

शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले त्र्यंबक प्रांतातील किल्ले

शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले बागलाण प्रांतातील किल्ले

शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले बनगड प्रांतातील किल्ले

शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले फोंडे बिदनूर प्रांतातील किल्ले

शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले कोल्हापूर, बाळापूर प्रांतांतील किल्ले

शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले श्रीरंगपट्टण प्रांतातील किल्ले

शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले कर्नाटक प्रांतातील किल्ले

छ.शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात असलेले वेलूर प्रांतातील किल्ले

शिवाजी महारांजाच्या ताब्यात असलेले चंदी प्रांतातील किल्ले