शिवाजी महाराज (Marathi)


Vātsyāyana
छत्रपती शिवाजीराजे भोसले हे इ.स. १८१८ पर्यंत टिकलेल्या आणि आपल्या परमोत्कर्षाच्या अवस्थेत भारतीय उपखंडाचा बराचसा भाग व्यापणाऱ्या मराठा साम्राज्याचे संस्थापक होते. जनता त्यांना शिवराय, शिवाजी महाराज किंवा राजे नावाने संबोधते. भोसले कुळातील या सुपुत्राने विजापूरच्या आदिलशाहीविरुद्ध आणि मोगल साम्राज्याविरुद्ध ऐतिहासिक संघर्ष करून मराठा स्वराज्य स्थापन केले. रायगड ही राजधानी असलेले स्वतंत्र मराठा राज्य शिवाजीने उभे केले आणि इ.स. १६७४ मध्ये छत्रपती म्हणून राज्याभिषेक करवून घेतला. READ ON NEW WEBSITE

Chapters

छत्रपती शिवाजीराजे भोसले

जन्म

कौटुंंबिक माहिती

वंशज

मार्गदर्शक

मावळ प्रांत

शिवाजी महाराजांचे सरसेनापती

पहिली स्वारी - तोरणगडावर विजय

राजमुद्रा

शहाजीराजांना अटक

जावळी प्रकरण

पश्चिम घाटावर नियंत्रण

अफझलखान प्रकरण

प्रतापगडाची लढाई

कोल्हापूरची लढाई

सिद्दी जौहरचे आक्रमण

पावनखिंडीतील लढाई

पुरंदराचा तह

मोगल साम्राज्याशी संघर्ष

शाहिस्तेखान प्रकरण

सुरतेची पहिली लूट

मिर्झाराजे जयसिंह प्रकरण

आग्य्राहून सुटका

सर्वत्र विजयी घोडदौड

राज्याभिषेक

शिवाजी महाराजांचा जीवनक्रम

शिवाजीचे अष्टप्रधानमंडळ

शिवजयंती

शिवाजीची स्तुती करणारे अभारतीय

शिवाजीवर टीका करणारे लेखक, राजकारणी आणि पुस्तके