मारुती आरती संग्रह (Marathi)


भगवान दादा
देवीदेवतांची काव्यबद्ध स्तुती म्हणजेच आरती. READ ON NEW WEBSITE

Chapters

श्रीगोपालकृष्णाची आरती - जयदेव जयदेव वन्दे गोपालम्...

श्रीकृष्ण आरती - अवतार गोकुळी हो । जन तारा...

श्रीकृष्ण आरती - ओंवाळूं आरती मदनगोपाळा ॥ ...

श्रीकृष्ण आरती - हरिनाम गोड झाले ॥ काय सा...

श्रीकृष्ण आरती - येउन मानवदेहा भुललों संसा...

श्रीकृष्ण आरती - कमलानन खगवाहन मणिभूण शौरी...

श्रीकृष्ण आरती - श्रावणकृष्णाष्टमिसी गोकुळ...

श्रीकृष्णाची आरती - वांकी चरणीं धरणी रांगसि य...

श्रीकृष्णाची आरती - वृंदारकगुणवृंदं परमामृतकं...

श्रीकृष्णाची आरती - निरसुनि देहत्रय अंतरमंदिर...

श्रीकृष्णाची आरती - बंधु बलरामासह गोकुळीं अवत...

श्रीकृष्णाची आरती - रजनी करकुल सुंदर देखुनि अ...

श्रीकृष्णाची आरती - कोटि कुर्वंडिया माधवपायां...

श्रीकृष्णाची आरती - हरि चला मंदिरा ऎशा म्हणती...

श्रीकृष्णाची आरती - आरती भुवनसुंदराची । इंदि...

श्रीकृष्णाची आरती - सुमनाचे शेजेवरी । पहुडली ...

श्रीकृष्णाची आरती - परमानंदा परम पुरुषोत्तमा ...

श्रीकृष्णाची आरती - दैत्यभारें पिडली पृथिवी ब...

श्रीकृष्णाची आरती - कंसराये गर्भ वधियेले सात ...

श्रीकृष्णाची आरती - जय बासूरिया तूंते कृपाळा ...

श्रीकृष्णाची आरती - नंदयशोदाबाला कुटिलालकजाला...

श्रीकृष्णाची आरती - कंसवधार्य धरातल धरिली भक्...

श्रीकृष्णाची आरती - श्यामल वर्णा षड्रिपुदमना ...

श्रीकृष्णाची आरती - जयजयजी कृष्णनाथ रुक्मिणीव...

श्रीकृष्णाची आरती - प्रभुवर जय जय जय देव गीत ...

श्रीकृष्णाची आरती - निर्गुण सगुणाकारं सह्रतभ ...

श्रीकृष्णाची आरती - कुंददंत मंदहासय नंदनंदना ...

श्रीकृष्णाची आरती - करुणाकर गुणसागर गिरिवर धर...

श्रीकृष्णाची आरती - आरती कुंजबिहारीकी । गिरिध...

श्रीकृष्णाची आरती - कोण शरण गेले विधि त्रिपुर...

श्रीकृष्णाची आरती - आरती नंदलाला । व्रजवासी ग...

श्रीकृष्णाची आरती - श्रीकृष्ण गोविंद गोपाळ रा...