Android app on Google Play

 

श्रीकृष्णाची आरती - बंधु बलरामासह गोकुळीं अवत...

 

बंधु बलरामासह गोकुळीं अवतरसी ।

मारुनि सकळां दुष्टा भूभारा हरिसी ॥

गोपवधूसी रासक्रीडा बहु करिसी ॥

आत्मज्ञाना कथुनी त्यासहि उद्धरिसी ॥ १ ॥

जय कृष्ण जय कृष्ण जय जय कंसांता ।

वंशीवादनयोगें भुलविसी सुरकांता ॥ धृ. ॥

सीमा सोडुनि इंद्रें करितां बहु कोप ।

गोवर्धन उचलोनी रक्षिसि गोगोप ॥

लाविसि गोरसरक्षक गोपीला झोंप ।

सर्वहि चोरुनि भक्षिसी वांटिसि अमूप ॥ जय. ॥ २ ॥

वाजवुनी मुरलीला रमविसि बल्लीला ।

त्यांसहि यमुनातीरी दाविसि बहु लीला ॥

कंठी घालिसि मोहक सफुल्लवल्लीला ।

स्कंधी घेउनि नाचसि रुसल्या गोपींला ॥ जय. ॥ ३ ॥

दमयिसि यमुनाडोही कालीया सर्पा ।

नाचसि फणिवरि थे थे शमविसि तद्दर्पा ॥

गोपीचित्तें हरिसी उभयुनि कंदर्पा ॥

म्हणसी तनुमनधनकृत गर्वहि मज अर्पा ॥ जय. ॥ ४ ॥

नमितों तव चरणांतें जनना मरणांतें ।

नासावें श्री कृष्णा आलो शरणातें ॥

काढी दीनदयाळा मायावरणाते ।

मज द्यावें नारायण नामस्मरणातें ॥ जय. ॥ ५ ॥

 

मारुती आरती संग्रह

भगवान दादा
Chapters
श्रीगोपालकृष्णाची आरती - जयदेव जयदेव वन्दे गोपालम्...
श्रीकृष्ण आरती - अवतार गोकुळी हो । जन तारा...
श्रीकृष्ण आरती - ओंवाळूं आरती मदनगोपाळा ॥ ...
श्रीकृष्ण आरती - हरिनाम गोड झाले ॥ काय सा...
श्रीकृष्ण आरती - येउन मानवदेहा भुललों संसा...
श्रीकृष्ण आरती - कमलानन खगवाहन मणिभूण शौरी...
श्रीकृष्ण आरती - श्रावणकृष्णाष्टमिसी गोकुळ...
श्रीकृष्णाची आरती - वांकी चरणीं धरणी रांगसि य...
श्रीकृष्णाची आरती - वृंदारकगुणवृंदं परमामृतकं...
श्रीकृष्णाची आरती - निरसुनि देहत्रय अंतरमंदिर...
श्रीकृष्णाची आरती - बंधु बलरामासह गोकुळीं अवत...
श्रीकृष्णाची आरती - रजनी करकुल सुंदर देखुनि अ...
श्रीकृष्णाची आरती - कोटि कुर्वंडिया माधवपायां...
श्रीकृष्णाची आरती - हरि चला मंदिरा ऎशा म्हणती...
श्रीकृष्णाची आरती - आरती भुवनसुंदराची । इंदि...
श्रीकृष्णाची आरती - सुमनाचे शेजेवरी । पहुडली ...
श्रीकृष्णाची आरती - परमानंदा परम पुरुषोत्तमा ...
श्रीकृष्णाची आरती - दैत्यभारें पिडली पृथिवी ब...
श्रीकृष्णाची आरती - कंसराये गर्भ वधियेले सात ...
श्रीकृष्णाची आरती - जय बासूरिया तूंते कृपाळा ...
श्रीकृष्णाची आरती - नंदयशोदाबाला कुटिलालकजाला...
श्रीकृष्णाची आरती - कंसवधार्य धरातल धरिली भक्...
श्रीकृष्णाची आरती - श्यामल वर्णा षड्रिपुदमना ...
श्रीकृष्णाची आरती - जयजयजी कृष्णनाथ रुक्मिणीव...
श्रीकृष्णाची आरती - प्रभुवर जय जय जय देव गीत ...
श्रीकृष्णाची आरती - निर्गुण सगुणाकारं सह्रतभ ...
श्रीकृष्णाची आरती - कुंददंत मंदहासय नंदनंदना ...
श्रीकृष्णाची आरती - करुणाकर गुणसागर गिरिवर धर...
श्रीकृष्णाची आरती - आरती कुंजबिहारीकी । गिरिध...
श्रीकृष्णाची आरती - कोण शरण गेले विधि त्रिपुर...
श्रीकृष्णाची आरती - आरती नंदलाला । व्रजवासी ग...
श्रीकृष्णाची आरती - श्रीकृष्ण गोविंद गोपाळ रा...