Android app on Google Play

 

श्रीकृष्ण आरती - कमलानन खगवाहन मणिभूण शौरी...

 

कमलानन खगवाहन मणिभूण शौरी ।

रथ भंजन विमलार्जुनविटपांते मारी ॥

अरिमर्दन मधुसूदन भक्तजना तारी ।

यदुनंदन वज्रमंडन भयभय नीवारी ॥ १ ॥

जय देव जय देव जय यादवराया ।

न कळे महिमा शेषा मग झाला शय्या ॥ धृ. ॥

वज्रवनिता सुखभरिता ध्याती भगवंता ॥

मनमोहन जगजीवन कामाचा जनिता ।

सुरभीसमूहवेष्टित मुरलीस्वर गातां ।

विगलितवसना धावति गोपांच्या वनिता ॥ जय देव. ॥ २ ॥

करुणाकर गिरिवरधर वत्सासुरमदना ।

अघशोषण बकनाशक कलियविषहरणा ।

यमुनाजल करि निर्मळ गोगोवळ कान्हा ॥

धरुनी नाना लीला अघटित करि घटना ॥ जय देव. ॥ ३ ॥

विष भरुनि स्तनिं दोन्ही ते मातुलभगिनी ।

येउनि बोले कृष्णा पाहिन मी नयनी ॥

उचलुनी घेउनि कडिये लांविता स्तनी ।

शोषुनीं प्राण नेला निजपद सुखसदनी ॥ जय. ॥ ४ ॥

कमलासन करि शोधन धरुनि अभिमान ।

गाईगोवळवत्सें नेली चोरुन ।

पुनरपि तैसी देखुनि लज्जायमान ।

जनपंडित शरणागत बोले हरिगण ॥ जय. ॥ ५ ॥

 

मारुती आरती संग्रह

भगवान दादा
Chapters
श्रीगोपालकृष्णाची आरती - जयदेव जयदेव वन्दे गोपालम्...
श्रीकृष्ण आरती - अवतार गोकुळी हो । जन तारा...
श्रीकृष्ण आरती - ओंवाळूं आरती मदनगोपाळा ॥ ...
श्रीकृष्ण आरती - हरिनाम गोड झाले ॥ काय सा...
श्रीकृष्ण आरती - येउन मानवदेहा भुललों संसा...
श्रीकृष्ण आरती - कमलानन खगवाहन मणिभूण शौरी...
श्रीकृष्ण आरती - श्रावणकृष्णाष्टमिसी गोकुळ...
श्रीकृष्णाची आरती - वांकी चरणीं धरणी रांगसि य...
श्रीकृष्णाची आरती - वृंदारकगुणवृंदं परमामृतकं...
श्रीकृष्णाची आरती - निरसुनि देहत्रय अंतरमंदिर...
श्रीकृष्णाची आरती - बंधु बलरामासह गोकुळीं अवत...
श्रीकृष्णाची आरती - रजनी करकुल सुंदर देखुनि अ...
श्रीकृष्णाची आरती - कोटि कुर्वंडिया माधवपायां...
श्रीकृष्णाची आरती - हरि चला मंदिरा ऎशा म्हणती...
श्रीकृष्णाची आरती - आरती भुवनसुंदराची । इंदि...
श्रीकृष्णाची आरती - सुमनाचे शेजेवरी । पहुडली ...
श्रीकृष्णाची आरती - परमानंदा परम पुरुषोत्तमा ...
श्रीकृष्णाची आरती - दैत्यभारें पिडली पृथिवी ब...
श्रीकृष्णाची आरती - कंसराये गर्भ वधियेले सात ...
श्रीकृष्णाची आरती - जय बासूरिया तूंते कृपाळा ...
श्रीकृष्णाची आरती - नंदयशोदाबाला कुटिलालकजाला...
श्रीकृष्णाची आरती - कंसवधार्य धरातल धरिली भक्...
श्रीकृष्णाची आरती - श्यामल वर्णा षड्रिपुदमना ...
श्रीकृष्णाची आरती - जयजयजी कृष्णनाथ रुक्मिणीव...
श्रीकृष्णाची आरती - प्रभुवर जय जय जय देव गीत ...
श्रीकृष्णाची आरती - निर्गुण सगुणाकारं सह्रतभ ...
श्रीकृष्णाची आरती - कुंददंत मंदहासय नंदनंदना ...
श्रीकृष्णाची आरती - करुणाकर गुणसागर गिरिवर धर...
श्रीकृष्णाची आरती - आरती कुंजबिहारीकी । गिरिध...
श्रीकृष्णाची आरती - कोण शरण गेले विधि त्रिपुर...
श्रीकृष्णाची आरती - आरती नंदलाला । व्रजवासी ग...
श्रीकृष्णाची आरती - श्रीकृष्ण गोविंद गोपाळ रा...