Android app on Google Play

 

श्रीकृष्णाची आरती - श्रीकृष्ण गोविंद गोपाळ रा...

 

श्रीकृष्ण गोविंद गोपाळ राधे । ओवाळूं आरती मंगळानंदें ॥धृ०॥

रोहिणीसुत बळिराम अनंत । अनंत श्रीकृष्ण हा भगवंत ।

अनंत पुण्याचें फळ हें सुबुद्धें ॥ओवाळूं० ॥१॥

ब्रह्म सनातन भक्‍तपरायण । आला तुझ्या गृहीं अदि नारायण ।

धन्य तुझें बाई भाग्य यशोदे ॥ओवाळूं० ॥२॥

धुंडितां सकलही ब्रह्मांड सृष्टी । न पडेचि हा रवि-चंद्राचे दृष्टीं ।

नाढळे जपतप श्रुतिशास्त्रवादें ॥ओवाळूं० ॥३॥

सकळही गोपी गोपाळ गवळी । आनंदें येऊनि कृष्णाचे जवळीं ।

गर्जती जयजय मंगळवरदे ॥ओवाळूं० ॥४॥

श्रावण अष्टमी प्रति कृष्णपक्षीं । गर्जती श्रीकृष्ण जयकृष्ण पक्षी ।

सुरवर मुनिजन गोधन-वृंदें ॥ओवाळूं० ॥५॥

गोकुळीं जन्मला हरी चक्रपाणी । जाहलें निश्‍चळ यमुनेचें पाणी ।

वाजती करटाळ मृदंग वाद्यें ॥ओवाळूं० ॥६॥

केशव माधव हे मधुसुदना । पंकजनेत्रा सुप्रसन्न वदना ।

दावी निरंतर चरणारविंदें ॥ओवाळूं० ७॥

जन्मला पुरुषोत्तम विश्‍वस्वामी । आनंदली सर्व पाताळ भूमी ।

जगीं धन्य विष्णूदास प्रसादें ॥ओवाळूं० ८॥

 

मारुती आरती संग्रह

भगवान दादा
Chapters
श्रीगोपालकृष्णाची आरती - जयदेव जयदेव वन्दे गोपालम्...
श्रीकृष्ण आरती - अवतार गोकुळी हो । जन तारा...
श्रीकृष्ण आरती - ओंवाळूं आरती मदनगोपाळा ॥ ...
श्रीकृष्ण आरती - हरिनाम गोड झाले ॥ काय सा...
श्रीकृष्ण आरती - येउन मानवदेहा भुललों संसा...
श्रीकृष्ण आरती - कमलानन खगवाहन मणिभूण शौरी...
श्रीकृष्ण आरती - श्रावणकृष्णाष्टमिसी गोकुळ...
श्रीकृष्णाची आरती - वांकी चरणीं धरणी रांगसि य...
श्रीकृष्णाची आरती - वृंदारकगुणवृंदं परमामृतकं...
श्रीकृष्णाची आरती - निरसुनि देहत्रय अंतरमंदिर...
श्रीकृष्णाची आरती - बंधु बलरामासह गोकुळीं अवत...
श्रीकृष्णाची आरती - रजनी करकुल सुंदर देखुनि अ...
श्रीकृष्णाची आरती - कोटि कुर्वंडिया माधवपायां...
श्रीकृष्णाची आरती - हरि चला मंदिरा ऎशा म्हणती...
श्रीकृष्णाची आरती - आरती भुवनसुंदराची । इंदि...
श्रीकृष्णाची आरती - सुमनाचे शेजेवरी । पहुडली ...
श्रीकृष्णाची आरती - परमानंदा परम पुरुषोत्तमा ...
श्रीकृष्णाची आरती - दैत्यभारें पिडली पृथिवी ब...
श्रीकृष्णाची आरती - कंसराये गर्भ वधियेले सात ...
श्रीकृष्णाची आरती - जय बासूरिया तूंते कृपाळा ...
श्रीकृष्णाची आरती - नंदयशोदाबाला कुटिलालकजाला...
श्रीकृष्णाची आरती - कंसवधार्य धरातल धरिली भक्...
श्रीकृष्णाची आरती - श्यामल वर्णा षड्रिपुदमना ...
श्रीकृष्णाची आरती - जयजयजी कृष्णनाथ रुक्मिणीव...
श्रीकृष्णाची आरती - प्रभुवर जय जय जय देव गीत ...
श्रीकृष्णाची आरती - निर्गुण सगुणाकारं सह्रतभ ...
श्रीकृष्णाची आरती - कुंददंत मंदहासय नंदनंदना ...
श्रीकृष्णाची आरती - करुणाकर गुणसागर गिरिवर धर...
श्रीकृष्णाची आरती - आरती कुंजबिहारीकी । गिरिध...
श्रीकृष्णाची आरती - कोण शरण गेले विधि त्रिपुर...
श्रीकृष्णाची आरती - आरती नंदलाला । व्रजवासी ग...
श्रीकृष्णाची आरती - श्रीकृष्ण गोविंद गोपाळ रा...