Android app on Google Play

 

श्रीकृष्णाची आरती - आरती भुवनसुंदराची । इंदि...

 

आरती भुवनसुंदराची ।

इंदिरावरा मुकुंदाची ॥ धृ. ॥

पद्मसमपादयुग्मरंगा ।

ओंवाळणी होती भृंगा ।

नखमणि स्त्रवताहें गंगा जे कां त्रिविधतापभंगा ॥ चाल ॥

वर्तुळ गुल्फ भ्राजमानें ।

किंकिणीक्वणित नाद घणघणित, वांकिवर झुणित, नुपुरें झनन मंजिराची ॥

झनन ध्वनि मंजिराची ॥ आरती. ॥ १ ॥

पीतपट हाटकतप्त वर्णी ।

कांची नितंब सुस्थानी ॥

नाभिची अगाध हो करणी ।

विश्वजनकाची जे जननी ॥ चाल ॥

त्रिवली ललित उदरशोभा ।

कंबुगळां माळ, विलंबित झळाळ कौस्तुभ सरळ, बाहु श्रीवत्सतरळमणिमरळ कंकणाची ॥

प्रीति बहु जडित कंकणाची ॥ आरती. ॥ २ ॥

इंदुसम आस्य कुंदरदना ।

अधरारुणार्क बिंबवदना ॥

पाहतां भ्रांति पडे मदना ।

सजल मेघाब्धि दैत्यदमना ॥ चाल ॥

झळकत मकरकुंडलाभा कुटिलकुंतली, मयूर पत्रावली वेष्टिले तिलक भाळी केशरी झळाळित कृष्णाकस्तुरींची ।

अक्षता काळि कस्तुरीची ॥ आरती. ॥ ३ ॥

कल्पद्रूमातळीं मूर्ती सौदामिनी कोटिदीप्ती ।

गोपीगोपवलय भवती ॥

त्रिविष्टप पुष्पवृष्टि करिती ॥ चाल ॥

मंजुळ मधुर मुरलीनादें ।

चकित गंधर्व चकित अप्सरा, सुरगिरिवरा, कर्पूराधर रतीनें प्रेमयुक्त साची ॥

आरती ओवाळित साची ॥ आरती. ॥ ४ ॥

वृंदावनीचिये हरणी ।

सखे गे कृष्ण माय बहिणी ॥

श्रमलों भवब्धिचें फिरणीं ।

आतां मज ठाव देई चरणीं ॥ चाल ॥

अहा हे पूर्ण पुण्यश्लोका ॥

नमितों चरण शरण, मी करुणा येऊं दे विषाणपाणी कृष्ण नेणतें, बाळ आपुलें राखि लाज याची ॥

दयानिधे राखि लाज याची ॥ आरती ॥ ५ ॥

 

मारुती आरती संग्रह

भगवान दादा
Chapters
श्रीगोपालकृष्णाची आरती - जयदेव जयदेव वन्दे गोपालम्...
श्रीकृष्ण आरती - अवतार गोकुळी हो । जन तारा...
श्रीकृष्ण आरती - ओंवाळूं आरती मदनगोपाळा ॥ ...
श्रीकृष्ण आरती - हरिनाम गोड झाले ॥ काय सा...
श्रीकृष्ण आरती - येउन मानवदेहा भुललों संसा...
श्रीकृष्ण आरती - कमलानन खगवाहन मणिभूण शौरी...
श्रीकृष्ण आरती - श्रावणकृष्णाष्टमिसी गोकुळ...
श्रीकृष्णाची आरती - वांकी चरणीं धरणी रांगसि य...
श्रीकृष्णाची आरती - वृंदारकगुणवृंदं परमामृतकं...
श्रीकृष्णाची आरती - निरसुनि देहत्रय अंतरमंदिर...
श्रीकृष्णाची आरती - बंधु बलरामासह गोकुळीं अवत...
श्रीकृष्णाची आरती - रजनी करकुल सुंदर देखुनि अ...
श्रीकृष्णाची आरती - कोटि कुर्वंडिया माधवपायां...
श्रीकृष्णाची आरती - हरि चला मंदिरा ऎशा म्हणती...
श्रीकृष्णाची आरती - आरती भुवनसुंदराची । इंदि...
श्रीकृष्णाची आरती - सुमनाचे शेजेवरी । पहुडली ...
श्रीकृष्णाची आरती - परमानंदा परम पुरुषोत्तमा ...
श्रीकृष्णाची आरती - दैत्यभारें पिडली पृथिवी ब...
श्रीकृष्णाची आरती - कंसराये गर्भ वधियेले सात ...
श्रीकृष्णाची आरती - जय बासूरिया तूंते कृपाळा ...
श्रीकृष्णाची आरती - नंदयशोदाबाला कुटिलालकजाला...
श्रीकृष्णाची आरती - कंसवधार्य धरातल धरिली भक्...
श्रीकृष्णाची आरती - श्यामल वर्णा षड्रिपुदमना ...
श्रीकृष्णाची आरती - जयजयजी कृष्णनाथ रुक्मिणीव...
श्रीकृष्णाची आरती - प्रभुवर जय जय जय देव गीत ...
श्रीकृष्णाची आरती - निर्गुण सगुणाकारं सह्रतभ ...
श्रीकृष्णाची आरती - कुंददंत मंदहासय नंदनंदना ...
श्रीकृष्णाची आरती - करुणाकर गुणसागर गिरिवर धर...
श्रीकृष्णाची आरती - आरती कुंजबिहारीकी । गिरिध...
श्रीकृष्णाची आरती - कोण शरण गेले विधि त्रिपुर...
श्रीकृष्णाची आरती - आरती नंदलाला । व्रजवासी ग...
श्रीकृष्णाची आरती - श्रीकृष्ण गोविंद गोपाळ रा...