Android app on Google Play

 

श्रीकृष्णाची आरती - सुमनाचे शेजेवरी । पहुडली ...

 

सुमनाचे शेजेवरी । पहुडली रमाहरी ॥

वास घाली ते सुंदर । आरती देवी ॥ धृ. ॥

अब्जोद्‍भाव सदाशिव । शेष ऋषीगण गंधर्व आदिकरुनी सर्व देव ॥

नमिताती देवा ॥ १ ॥

पुढें उभा गदा पाणी । करितसे विनवणी ॥

सर्वही जिवांची करणी । सांगतसे देवा ॥ २ ॥

जे जे ज्यांही सेवा केसी ॥ ते ते देवानें घेतली ॥

सर्वांवरी दया केली । देवाधिदेवा ॥ ३ ॥

जे जे ज्यांचे मनोरथ । ते ते पुरवी श्रीनाथ देऊनि प्रसाद तीर्थ ॥

केले रे सुखी । ४ ॥

देव ऋषी मानव । पुण्यश्लोक दानव ॥

सर्वांचा ही गौरव । केलासी देवा ॥ ५ ॥

ऎसिये मंचकसेवा । नयनी पाहिली रे देवा ॥

प्रियोत्तमाहूनि सर्वां । जाहले वरिष्ठ ॥ ६ ॥

गणपतितातांचे रे पुण्य । पुण्यक्षेत्रवरदान टिमया करी सेवन ॥ ७ ॥

 

मारुती आरती संग्रह

भगवान दादा
Chapters
श्रीगोपालकृष्णाची आरती - जयदेव जयदेव वन्दे गोपालम्...
श्रीकृष्ण आरती - अवतार गोकुळी हो । जन तारा...
श्रीकृष्ण आरती - ओंवाळूं आरती मदनगोपाळा ॥ ...
श्रीकृष्ण आरती - हरिनाम गोड झाले ॥ काय सा...
श्रीकृष्ण आरती - येउन मानवदेहा भुललों संसा...
श्रीकृष्ण आरती - कमलानन खगवाहन मणिभूण शौरी...
श्रीकृष्ण आरती - श्रावणकृष्णाष्टमिसी गोकुळ...
श्रीकृष्णाची आरती - वांकी चरणीं धरणी रांगसि य...
श्रीकृष्णाची आरती - वृंदारकगुणवृंदं परमामृतकं...
श्रीकृष्णाची आरती - निरसुनि देहत्रय अंतरमंदिर...
श्रीकृष्णाची आरती - बंधु बलरामासह गोकुळीं अवत...
श्रीकृष्णाची आरती - रजनी करकुल सुंदर देखुनि अ...
श्रीकृष्णाची आरती - कोटि कुर्वंडिया माधवपायां...
श्रीकृष्णाची आरती - हरि चला मंदिरा ऎशा म्हणती...
श्रीकृष्णाची आरती - आरती भुवनसुंदराची । इंदि...
श्रीकृष्णाची आरती - सुमनाचे शेजेवरी । पहुडली ...
श्रीकृष्णाची आरती - परमानंदा परम पुरुषोत्तमा ...
श्रीकृष्णाची आरती - दैत्यभारें पिडली पृथिवी ब...
श्रीकृष्णाची आरती - कंसराये गर्भ वधियेले सात ...
श्रीकृष्णाची आरती - जय बासूरिया तूंते कृपाळा ...
श्रीकृष्णाची आरती - नंदयशोदाबाला कुटिलालकजाला...
श्रीकृष्णाची आरती - कंसवधार्य धरातल धरिली भक्...
श्रीकृष्णाची आरती - श्यामल वर्णा षड्रिपुदमना ...
श्रीकृष्णाची आरती - जयजयजी कृष्णनाथ रुक्मिणीव...
श्रीकृष्णाची आरती - प्रभुवर जय जय जय देव गीत ...
श्रीकृष्णाची आरती - निर्गुण सगुणाकारं सह्रतभ ...
श्रीकृष्णाची आरती - कुंददंत मंदहासय नंदनंदना ...
श्रीकृष्णाची आरती - करुणाकर गुणसागर गिरिवर धर...
श्रीकृष्णाची आरती - आरती कुंजबिहारीकी । गिरिध...
श्रीकृष्णाची आरती - कोण शरण गेले विधि त्रिपुर...
श्रीकृष्णाची आरती - आरती नंदलाला । व्रजवासी ग...
श्रीकृष्णाची आरती - श्रीकृष्ण गोविंद गोपाळ रा...