Android app on Google Play

 

श्रीकृष्णाची आरती - कंसराये गर्भ वधियेले सात ...

 

कंसराये गर्भ वधियेले सात ।

म्हणउनि गोकुळासी आले अनंत ॥

घ्यावया अवतार हेंचि निमित्त ।

असुर संहारोनी तारावे भक्त ॥ १ ।

जय देव जय देव जय विश्वरूपा ।

ओंवाळूं तूंते देहदीपें बापा ॥ धृ. ॥

स्थूल होउनि रुप धरिसी तूं सानें ।

जैसां भाव तैसा तयां कारणें ॥

दैत्यासी भाससी सिंहगर्जमानें ।

काळा महाकाळ यशोजे तान्हें ॥ २ ॥

अनंतवर्णी कोणा न कळेंची पार ।

सगुण कीं निर्गुण हाही निर्धार ॥

पांगली साही अठरा करितां वेव्हार ।

तो वळितसे गवळीयाचें खिल्लार ॥ जय. ॥ ३ ॥

तेतिस कोटी तीन्ही देवांसी श्रेष्ठ ।

पाउलें पाताळीं स्वर्गी मुगूट ॥

गिळिलीं चवदा भुवने तरिं न भरे पोट ।

खाउनि घालासे गोपालोच्छिष्ट ॥ ४ ॥

महिमा वर्णूं तरी पांगलीया श्रुती ।

शेषजिव्हा किरल्या करितां पै स्तुती ॥

भावेंवीण काही न चलेची युक्ती ॥

राखें शरण तुकया बंधू करि विनंती ॥ जय. ॥ ५ ॥

 

मारुती आरती संग्रह

भगवान दादा
Chapters
श्रीगोपालकृष्णाची आरती - जयदेव जयदेव वन्दे गोपालम्...
श्रीकृष्ण आरती - अवतार गोकुळी हो । जन तारा...
श्रीकृष्ण आरती - ओंवाळूं आरती मदनगोपाळा ॥ ...
श्रीकृष्ण आरती - हरिनाम गोड झाले ॥ काय सा...
श्रीकृष्ण आरती - येउन मानवदेहा भुललों संसा...
श्रीकृष्ण आरती - कमलानन खगवाहन मणिभूण शौरी...
श्रीकृष्ण आरती - श्रावणकृष्णाष्टमिसी गोकुळ...
श्रीकृष्णाची आरती - वांकी चरणीं धरणी रांगसि य...
श्रीकृष्णाची आरती - वृंदारकगुणवृंदं परमामृतकं...
श्रीकृष्णाची आरती - निरसुनि देहत्रय अंतरमंदिर...
श्रीकृष्णाची आरती - बंधु बलरामासह गोकुळीं अवत...
श्रीकृष्णाची आरती - रजनी करकुल सुंदर देखुनि अ...
श्रीकृष्णाची आरती - कोटि कुर्वंडिया माधवपायां...
श्रीकृष्णाची आरती - हरि चला मंदिरा ऎशा म्हणती...
श्रीकृष्णाची आरती - आरती भुवनसुंदराची । इंदि...
श्रीकृष्णाची आरती - सुमनाचे शेजेवरी । पहुडली ...
श्रीकृष्णाची आरती - परमानंदा परम पुरुषोत्तमा ...
श्रीकृष्णाची आरती - दैत्यभारें पिडली पृथिवी ब...
श्रीकृष्णाची आरती - कंसराये गर्भ वधियेले सात ...
श्रीकृष्णाची आरती - जय बासूरिया तूंते कृपाळा ...
श्रीकृष्णाची आरती - नंदयशोदाबाला कुटिलालकजाला...
श्रीकृष्णाची आरती - कंसवधार्य धरातल धरिली भक्...
श्रीकृष्णाची आरती - श्यामल वर्णा षड्रिपुदमना ...
श्रीकृष्णाची आरती - जयजयजी कृष्णनाथ रुक्मिणीव...
श्रीकृष्णाची आरती - प्रभुवर जय जय जय देव गीत ...
श्रीकृष्णाची आरती - निर्गुण सगुणाकारं सह्रतभ ...
श्रीकृष्णाची आरती - कुंददंत मंदहासय नंदनंदना ...
श्रीकृष्णाची आरती - करुणाकर गुणसागर गिरिवर धर...
श्रीकृष्णाची आरती - आरती कुंजबिहारीकी । गिरिध...
श्रीकृष्णाची आरती - कोण शरण गेले विधि त्रिपुर...
श्रीकृष्णाची आरती - आरती नंदलाला । व्रजवासी ग...
श्रीकृष्णाची आरती - श्रीकृष्ण गोविंद गोपाळ रा...