Android app on Google Play

 

श्रीकृष्ण आरती - अवतार गोकुळी हो । जन तारा...

 

अवतार गोकुळी हो । जन तारावयासी ॥

लावण्यरुपडे हो ॥ तेज:पुंजाळ राशी ॥

उगवले कोटिबिंब ॥ रवि लोपला शशी ॥

उत्साह सुरवरां ॥ महाथोर मानसी ॥ १ ॥

जय देवा कृष्णनाथा । राईरखुमाई कांता ।

आरती ओवाळीन । तुम्हां देवकीसुता ॥ धृ. ॥

कौतुक पहावया ॥ भाव ब्रह्मयाने केली ।

वत्सेंही चोरुनियां सत्यलोकासी नेलीं गोपाल गाईवत्सें ।

दोन्ही ठायी रक्षिलि । सुखाचा प्रेमसिंधु । अनाथांची माउली ॥ २ ॥

चारितां गोधनें हो । इंद्र कोपला भारी मेघ कडाडीला ॥

शिला वर्षल्या धारी । रक्षिले गोकुळ हो ।

नखिं धरिला गिरी । निर्भय लोकपाळ अवतरला हरि ॥ ३ ॥

वसुदेव देवकीचे । बंद फोडीली शाळा ।

होउनिया विश्वजनिता । तया पोटिंचा बाल ।

दैत्य हे त्रासियेले । समुळ कंसासी काळ ।

राज्य हें उग्रेसेना । केला मथुरापाळ ॥ ४ ॥

तारिले भक्तजन । दैत्य सर्व निर्दाळुन ।

पांडवा साहाकारी । अडलिया निर्वाणी ।

गुण मी काय वर्णु । मति केवढी वानूं ।

विनवितो दास तुका । ठाव मागे चरणी ॥ ५ ॥

 

मारुती आरती संग्रह

भगवान दादा
Chapters
श्रीगोपालकृष्णाची आरती - जयदेव जयदेव वन्दे गोपालम्...
श्रीकृष्ण आरती - अवतार गोकुळी हो । जन तारा...
श्रीकृष्ण आरती - ओंवाळूं आरती मदनगोपाळा ॥ ...
श्रीकृष्ण आरती - हरिनाम गोड झाले ॥ काय सा...
श्रीकृष्ण आरती - येउन मानवदेहा भुललों संसा...
श्रीकृष्ण आरती - कमलानन खगवाहन मणिभूण शौरी...
श्रीकृष्ण आरती - श्रावणकृष्णाष्टमिसी गोकुळ...
श्रीकृष्णाची आरती - वांकी चरणीं धरणी रांगसि य...
श्रीकृष्णाची आरती - वृंदारकगुणवृंदं परमामृतकं...
श्रीकृष्णाची आरती - निरसुनि देहत्रय अंतरमंदिर...
श्रीकृष्णाची आरती - बंधु बलरामासह गोकुळीं अवत...
श्रीकृष्णाची आरती - रजनी करकुल सुंदर देखुनि अ...
श्रीकृष्णाची आरती - कोटि कुर्वंडिया माधवपायां...
श्रीकृष्णाची आरती - हरि चला मंदिरा ऎशा म्हणती...
श्रीकृष्णाची आरती - आरती भुवनसुंदराची । इंदि...
श्रीकृष्णाची आरती - सुमनाचे शेजेवरी । पहुडली ...
श्रीकृष्णाची आरती - परमानंदा परम पुरुषोत्तमा ...
श्रीकृष्णाची आरती - दैत्यभारें पिडली पृथिवी ब...
श्रीकृष्णाची आरती - कंसराये गर्भ वधियेले सात ...
श्रीकृष्णाची आरती - जय बासूरिया तूंते कृपाळा ...
श्रीकृष्णाची आरती - नंदयशोदाबाला कुटिलालकजाला...
श्रीकृष्णाची आरती - कंसवधार्य धरातल धरिली भक्...
श्रीकृष्णाची आरती - श्यामल वर्णा षड्रिपुदमना ...
श्रीकृष्णाची आरती - जयजयजी कृष्णनाथ रुक्मिणीव...
श्रीकृष्णाची आरती - प्रभुवर जय जय जय देव गीत ...
श्रीकृष्णाची आरती - निर्गुण सगुणाकारं सह्रतभ ...
श्रीकृष्णाची आरती - कुंददंत मंदहासय नंदनंदना ...
श्रीकृष्णाची आरती - करुणाकर गुणसागर गिरिवर धर...
श्रीकृष्णाची आरती - आरती कुंजबिहारीकी । गिरिध...
श्रीकृष्णाची आरती - कोण शरण गेले विधि त्रिपुर...
श्रीकृष्णाची आरती - आरती नंदलाला । व्रजवासी ग...
श्रीकृष्णाची आरती - श्रीकृष्ण गोविंद गोपाळ रा...