शिव स्तोत्रे (Marathi)


स्तोत्रे
शिव हि महान शक्ति असून त्रिमूर्तींपैकी एक आहेत. विश्वाची निर्मीती ब्रह्मदेवाने केली असून नाश करण्याचे कार्य शिवाचे आहे. शिवाचे वास्तव्य कैलास पर्वतावर आहे. READ ON NEW WEBSITE

Chapters

शिवपंचाक्षरस्तोत्र

शिवकवच

अथ आर्तिहरस्तोत्रम्

आर्त्तत्राणस्तोत्रम्

श्रीकाशीविश्वनाथसुप्रभातम्

सभापतिस्तुतिः

दशश्लोकी स्तुति

दक्षिणामूर्तिस्तोत्र सूतसंहिता

नटराजस्तोत्रम्

नटेशनवरत्नमालिका

नटेश पञ्चरत्न स्तोत्र

नववर्णमाला

पञ्चरत्नस्तुतिः

शिवपंचाक्षरस्तोत्र

पशुपति पञ्चास्य स्तवः

प्रदोषस्तोत्रम्

भृङ्गिकृतशिवस्तोत्रं शिवरहस्ये

मृत्युञ्जय स्तोत्र

मृत्युञ्जय स्तोत्रम्

मानसोल्लास

मार्गसहायलिङ्ग स्तुतिः

रामनाथ-सुप्रभातम्

रुद्राभिषेकस्तोत्रं

शिव नीरांजनम्

यमभय निवारण स्तोत्रम्

शिवसूत्र

शिवस्तवः

शिवस्तोत्रम्

कल्किकृतं शिवस्तोत्रम्

उपमन्युकृतशिवस्तोत्रम्

शिवस्तुति लङ्केश्वरकृत

अथर्वशिरोपनिषत्

शिव स्तोत्रे महिमा

अथ शिवस्तोत्राणि

शिवकवचम्

शिवमानसपूजा

शिवमहिम्न: स्तोत्रम्

शिवभुजंगप्रयातस्तोत्रम्

शिवषडाक्षरस्तोत्रम्

शिवापराधक्षमापनस्तोत्रम्

रावणकृतशिवतांडवस्तोत्रम्

द्वादशज्योतिर्लिंङ्गस्तोत्रम्

शिवस्तुति:

पशुपत्यष्टकम्

लिंगाष्टकम्

वेदसारशिवस्तव:

विश्‍वनाथाष्टकम्

शिवनामावल्यष्टकम्

प्रदोषस्तोत्राष्टकम्

निर्वाणदशकम्

चन्द्रशेखराष्टकम्

कालभैरवाष्टकम्

असितकृतशिवस्तोत्रम्

हिमालयकृतस्तोत्रम्

शिवाष्टकम्

उमामहेश्वरस्तोत्रम्

दारिद्र्य दहन शिवस्तोत्रं

वेदसारशिवस्तोत्रम्

शम्भुस्तोत्रम्

शिवपञ्चाक्षरनक्षत्रमालास्तोत्रम्

शिवप्रातःस्मरणस्तोत्रम्

शिवरक्षास्तोत्रं

शिवमहिमस्तोत्रम्

शिवाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ।

शिव स्तोत्रे

शिव स्तोत्रे

शिव स्तोत्रे

शिव स्तोत्रे

शिव स्तोत्रे

शिव स्तोत्रे

शिव स्तोत्रे

शिव स्तोत्रे

शिव स्तोत्रे

शिव स्तोत्रे

शिव स्तोत्रे

शिव स्तोत्रे

शिव स्तोत्रे

शिव स्तोत्रे

शिव स्तोत्रे

शिव स्तोत्रे

शिव स्तोत्रे

शिव स्तोत्रे

शिव स्तोत्रे

शिव स्तोत्रे

शिव स्तोत्रे

शिव स्तोत्रे