Android app on Google Play

 

शिव स्तोत्रे

 

अथ श्री सांब सदाशिव अक्षरमालास्तवः सांब सदाशिव सांब सदाशिव ।

सांब सदाशिव सांब शिव ॥

अद्भुतविग्रह अमराधीश्वर अगणित गुणगण अमृत शिव - हर - सांब

आनन्दामृत आश्रितरक्षक आत्मानन्द महेश शिव - हर - सांब

इन्दुकलादर इन्द्रादिप्रिय सुन्दररूप सुरेश शिव - हर - सांब

ईश सुरेश महेश जनप्रिय केशव सेवित कीर्ति शिव - हर - सांब

उरगादिप्रिय उरगविभूषण नरकविनाश नतेश शिव - हर - सांब

ऊर्जितदान वनाश परात्पर आर्जितपापविनाश शिव - हर - सांब

ऋग्वेदश्रुति मौलि विभूषण रवि चन्द्राग्नित्रिनेत्र शिव - हर - सांब

ॠपनामादि प्रपञ्चविलक्षण तापनिवारण तत्व शिव - हर - सांब

ऌल्लिस्वरूप सहस्रकरोत्तम वागीश्वर वरदेश शिव - हर - सांब

ॡताधीश्वर रूपप्रिय हर वेदान्तप्रिय वेद्य शिव - हर - सांब

एकानेक स्वरूप सदाशिव भोगादिप्रिय पूर्ण शिव - हर - सांब

ऐश्वर्याश्रय चिन्मय चिद्घन सच्चिदानन्द सुरेश शिव - हर - सांब

ओङ्कारप्रिय उरगविभूषण ह्रींङ्कारप्रिय ईश शिव - हर - सांब

औरसलालित अन्तकनाशन गौरिसमेत गिरीश शिव - हर - सांब

अंबरवास चिदंबर नायक तुंबुरु नारद सेव्य शिव - हर - सांब

आहारप्रिय अष्त दिगीश्वर योगिहृदि प्रियवास शिव - हर - सांब

कमलापूजित कैलासप्रिय करुणासागर काशि शिव - हर - सांब

खड्गशूल मृग टङ्कधनुर्धर विक्रमरूप विश्वेश शिव - हर - सांब

गंगा गिरिसुत वल्लभ शङ्कर गणहित सर्वजनेश शिव - हर - सांब

घातकभंजन पातकनाशन दीनजनप्रिय दीप्ति शिव - हर - सांब

ङान्तास्वरूपानन्द जनाश्रय वेदस्वरूप वेद्य शिव - हर - सांब

चण्डविनाशन सकलजनप्रिय मण्डलाधीश महेश शिव - हर - सांब

छत्रकिरीट सुकुण्डल शोभित पुत्रप्रिय भुवनेश शिव - हर - सांब

जन्मजरा मृत्यादि विनाशन कल्मषरहित काशि शिव - हर - सांब

झङ्कारप्रिय भृंगिरिटप्रिय ओङ्कारेश्वर विश्वेश शिव - हर - सांब

ञानाञान विनाशन निर्मल दीनजनप्रिय दीप्ति शिव - हर - सांब

टङ्कस्वरूप सहस्रकरोत्तम वागीश्वर वरदेश शिव - हर - सांब

ठक्काद्यायुध सेवित सुरगण लावण्यामृत लसित शिव - हर - सांब

डंभविनाशन डिण्डिमभूषण अंबरवास चिदेक शिव - हर - सांब

ढंढंडमरुक धरणीनिश्चल ढुंढिविनायक्क सेव्य शिव - हर - सांब

णाणामणिगण भूषणनिर्गुण नतजनपूत सनाथ शिव - हर - सांब

तत्वमस्यादि वाक्यार्थ स्वरूप नित्यस्वरूप निजेश शिव - हर - सांब

स्थावरजंगम भुवनविलक्षण तापनिवारण तत्व शिव - हर - सांब

दन्तिविनाशन दळितमनोभव चन्दन लेपित चरण शिव - हर - सांब

धरणीधरशुभ धवळविभासित धनदादिप्रिय दान शिव - हर - सांब

नळिनविलोचन नटनमनोहर अळिउलभूषण अमृत शिव - हर - सांब

पार्वतिनायक पन्नगभूषण परमानन्द परेश शिव - हर - शांब

फालविलोचन भानुकोटिप्रभ हालाहलधर अमृत शिव - हर - सांब

बन्धविमोचन बृहतीपावन स्कन्दादिप्रिय कनक शिव - हर - सांब

भस्मविलेपन भवभयमोचन विस्मयरूप विश्वेश शिव - हर - सांब

मन्मथनाशन मधुरानायक मन्दरपर्वतवास शिव - हर - सांब

यतिजन हृदयाधिनिवास विधिविष्ण्वादि सुरेश शिव - हर - सांब

लङ्काधीश्वर सुरगण सेवित लावण्यामृत लसित शिव - हर - सांब

वरदाभयकर वासुकिभूषण वनमालादि विभूष शिव - हर - सांब

शान्ति स्वरूपातिप्रिय सुन्दर वागीश्वर वरदेश शिव - हर - सांब

षण्मुखजनक सुरेन्द्रमुनिप्रिय षाड्गुण्यादि समेत शिव - हर - सांब

संसारार्णव नाशन शाश्वत साधुजन प्रियवास शिव - हर - सांब

हरपुरुषोत्तम अद्वैतामृत मुररिपुसेव्य मृदेश शिव - हर - सांब

लाळित भक्तजनेश निजेश्वर काळिनटेश्वर काम शिव - हर - सांब

क्षररूपाभि प्रियान्वित सुन्दर साक्षात् स्वामिन्नंबा समेत शिव - हर - सांब

सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब शिव

 

शिव स्तोत्रे

स्तोत्रे
Chapters
शिवपंचाक्षरस्तोत्र
शिवकवच
अथ आर्तिहरस्तोत्रम्
आर्त्तत्राणस्तोत्रम्
श्रीकाशीविश्वनाथसुप्रभातम्
सभापतिस्तुतिः
दशश्लोकी स्तुति
दक्षिणामूर्तिस्तोत्र सूतसंहिता
नटराजस्तोत्रम्
नटेशनवरत्नमालिका
नटेश पञ्चरत्न स्तोत्र
नववर्णमाला
पञ्चरत्नस्तुतिः
शिवपंचाक्षरस्तोत्र
पशुपति पञ्चास्य स्तवः
प्रदोषस्तोत्रम्
भृङ्गिकृतशिवस्तोत्रं शिवरहस्ये
मृत्युञ्जय स्तोत्र
मृत्युञ्जय स्तोत्रम्
मानसोल्लास
मार्गसहायलिङ्ग स्तुतिः
रामनाथ-सुप्रभातम्
रुद्राभिषेकस्तोत्रं
शिव नीरांजनम्
यमभय निवारण स्तोत्रम्
शिवसूत्र
शिवस्तवः
शिवस्तोत्रम्
कल्किकृतं शिवस्तोत्रम्
उपमन्युकृतशिवस्तोत्रम्
शिवस्तुति लङ्केश्वरकृत
अथर्वशिरोपनिषत्
शिव स्तोत्रे महिमा
अथ शिवस्तोत्राणि
शिवकवचम्
शिवमानसपूजा
शिवमहिम्न: स्तोत्रम्
शिवभुजंगप्रयातस्तोत्रम्
शिवषडाक्षरस्तोत्रम्
शिवापराधक्षमापनस्तोत्रम्
रावणकृतशिवतांडवस्तोत्रम्
द्वादशज्योतिर्लिंङ्गस्तोत्रम्
शिवस्तुति:
पशुपत्यष्टकम्
लिंगाष्टकम्
वेदसारशिवस्तव:
विश्‍वनाथाष्टकम्
शिवनामावल्यष्टकम्
प्रदोषस्तोत्राष्टकम्
निर्वाणदशकम्
चन्द्रशेखराष्टकम्
कालभैरवाष्टकम्
असितकृतशिवस्तोत्रम्
हिमालयकृतस्तोत्रम्
शिवाष्टकम्
उमामहेश्वरस्तोत्रम्
दारिद्र्य दहन शिवस्तोत्रं
वेदसारशिवस्तोत्रम्
शम्भुस्तोत्रम्
शिवपञ्चाक्षरनक्षत्रमालास्तोत्रम्
शिवप्रातःस्मरणस्तोत्रम्
शिवरक्षास्तोत्रं
शिवमहिमस्तोत्रम्
शिवाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ।
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे
शिव स्तोत्रे