Android app on Google Play

 

 

दुर्लभ नर जन्म भाग्योदय वेळ । जिंकुनी कळी काळ व्हावे मुक्त ॥१॥

प्राप्तवेळे जना बुडाले डोहळे । पुन्हा हा न मिळे कांही केल्या ॥२॥

वेष दंभ ज्ञान सकळांसी मान्य म्हणती शरण होऊ तया ॥३॥

त्यागोनि हेंमौढ्य मनें सावधान । करावेम नित्य श्रवण गुरुशास्त्र ॥४॥

करोनि मनन तेंचि आचरावें । सदुरुप्ती व्हावे शरण भावें ॥५॥

करो कांही आज्ञा तैसेची करावें । तेंचि करवावें सकळां कडोनि ॥६॥

वाद भेद वर्म त्यागोनिया अन्य ॥ व्हावे पैं शरण योगी यासी ॥७॥

म्हणे जनार्दन घावो नये होटी । उघडी भ्रमताटी एकनाथ ॥८॥