Android app on Google Play

 

बडबडगीत : जादूच्या गोष्टी.....!

 

भरत उपासनी
 
गोष्टीच्या पुस्तकांची रांग लागली
चाळीस चोरांची अलीबाबा मौज चांगली
अल्लाउद्दीनच्या दिव्याची जादू चांगली
दिवा घासला की पाहिजे ती गोष्ट मिळाली
 
जादूच्या तळ्यातील पाणी चाखू या
सिंदबादसवे सफरीला जाऊ या
राजकुमाराला एक परीराणी भेटली
परीराणीच्या राज्यातली जादू चांगली
 
अजय आमचा चतुर हेर रहस्य शोधतो
त्याच्यासवे आम्हीसुध्दा हेर बनतो
गावाबाहेर अद्भुत गुंफा चला शोधू या
गुंफेतला साधूबाबा आपण पाहू या
 
सिंड्रेलाची गोष्ट आपण छान वाचू या
हिमपरी, सात बुटके आपण पाहू या
राजा,राणी,परीराणी खूप खूप मजा
राजकुमार,राजकन्या,त्यांच्या राज्यात जाऊ या
 
गुहेमध्ये एक राक्षस झोपलेला असतो
झोपेमध्ये खूप खूप घोरतच असतो
घोरण्याचा त्याच्या आपण आवाज ऐकू या
आपल्यामागे धावला तर धूम पळू या
 
एकशिंगी राक्षस खूप त्रास देत असतो
त्याचा जीव म्हणे एका फुग्यात असतो
राजाबरोबर जाऊन आपण फुगा फोडू या
एकशिंगी राक्षसाला ठार मारू या
 
राजा,राणी,परीराणी,राक्षसांच्या गोष्टी
इसाप आणि बिरबलाच्या छान छान गोष्टी
जादूच्या पुस्तकांची रांग लागली
जादूच्या गोष्टींनी सुट्टी रंगली

 

आरंभ: एप्रिल - मे २०१८

संपादक
Chapters
वर्ष १, अंक ४
संपादकीय
सुट्टीचे नियोजन
चला, हसूया!!
उन्हाळ्याच्या सुट्टीत कोठे जाण्यास आवडेल?
बळूद आणि पेव
हॅलोऽ मी मोनी बोलतेय...!
देवघर - मला स्फूर्ती देणारा पवित्र कोपरा!
चांदण्या रात्रीत चंद्राच्या उजेडातील वाटचाल....!
मी आहे सलोनी!
गेले ते दिवस, राहिल्या त्या फक्त आठवणी
वृक्षवल्ली जीवन आमुचे...!
रक्तदान जीवनदान..!!
प्रिस्क्रिप्शन
थरारक अनुभव: अकस्मात...!!
माध्यमांतर सीरिज भाग ३
शालिमार
अर्थक्षेत्र भाग ४ - डी मॅट अकाऊंट
सिद्धेश देवधर यांची व्यंगचित्रे १
सिद्धेश देवधर यांची व्यंगचित्रे २
शेंगदाणे-मिरचीचा तव्यावरचा चवदार ठेचा!
बडबडगीत : अंग घुसळे घुसळे....!
बडबडगीत : अजून झोका पारंबीला......!
बडबडगीत : खोपा.....!
बडबडगीत : गावाकडचे हरीण...!
बडबडगीत : जादूचे स्वप्न........!
बडबडगीत : जादूच्या गोष्टी.....!
चित्रकविता - पर्णहीन..
चित्रकविता - इवलासा जीव
चित्रकविता - चिऊताई
चित्रकविता - झपझप पडती..
चित्रकविता - जगन्नियंत्याच्या...
परी गं परी
पाढे गाती गाणे
आजीची गोष्ट
फुलपाखराचं गाणं....!
उखाणे