Android app on Google Play

 

सांस्कृतिक संदर्भ

 

पत्रातील मजकुरास सुरुवात करण्यापूर्वी तारखे बरोबर तिथी मास इ. चा उल्लेख लिहिला गेला असल्यास तो उल्लेख सांस्कृतिक संदर्भ दर्श्वितो. व्यक्तीचा स्वभाव पूर्णपणे कट्टर धार्मिक व्यक्ती दर्श्वितो. विचार आणि आचारात पदोपदी सात्विकता प्रत्ययास येते.