Android app on Google Play

 

टोपानांची दखल न घेणारी व्यक्ती

 

Image result for pen caps

, टोपानांची दखल न घेणारी व्यक्ती आत्मकेंद्रित वृत्तीची असते. परंतु अशी व्यक्ती प्रतिकूल परिस्थितीला धीराने खंभीरपणे सामोरे जातात.