Android app on Google Play

 

कागद किती वाया जांतो याचा विचार करीत नहि

  व्यक्ती मजकुरासाठी कागद किती वाया जांतो याचा विचार करीत नहि. तेंव्हा अशा व्यक्तीचा स्वभाव उदार मनाचा असतो. अतिथीचा आदर-सन्मान यथेच्छ करण्याकडे कल असतो.