Android app on Google Play

 

मकरध्वज

 


https://www.templepurohit.com/wp-content/uploads/2016/01/Makardhwaj-The-Son-of-hanuman-Ahiravan-Story-1.jpg

हनुमानाने अहिरावणाचा वध करून राम आणि लक्ष्मणाला मुक्त केले आणि मकरध्वजाला पाताळ लोकाचा राजा म्हणून नियुक्त करून त्याला धर्माच्या मार्गावर चालण्याची प्रेरणा दिली. नंतर राम आणि लक्ष्मण दोघांना आपल्या खांद्यावर बसवून हनुमान युद्धाच्या शिबिरात परत आला.