Android app on Google Play

 

नंदी चा रावणाला शाप

 वाल्मिकी रामायणानुसार एकदा रावण भगवान शंकराला भेटायला म्हणून कैलासावर गेला. तिथे त्याला नंदीदी दिसला, त्याच्या रूपाचे रावणाला हसू आले. त्याने नंदीला माकडाच्या तोंडाचा म्हटले. तेव्हा नंदीने रावणाला शाप दिला कि तुझा सर्वनाश माकडांमुळेच होईल.