Android app on Google Play

 

गौळण

 

मृदु मधुर मधुर वाजवितो वेणू । सावळा नंदनु नंदाचा ॥१॥
तेणॆ गोपिका वेधल्या । पात्र झाल्या ब्रह्मसुखा ॥२॥
रंजविल्या विनोदवचनी । हस्य करुनि हासवीतु ॥३॥
निळा म्हणे त्यांचिया गळां । घाली वेळोवेळां करपल्लव ॥४॥
भजन - ज्ञानदेव तुकाराम
पुंडलिकवरदा हरि विठ्ठल श्रीज्ञानदेव तुकाराम ।
*
देवे भक्तालागी उपचार मांडिले । शांति सुखासनी माने बैसविले । धरुनि तन्मयाची छ्त्रे गौरविले । ज्ञान संपत्तीचे दळभार दिधले ॥१॥
सुखे राज्य करा म्हणे त्रिभुवनी । माझी ऎश्र्वर्य हे सर्वांगी लेऊनी । मिरवा भूषणे ही यश कीर्ती दोन्ही । माझी आयुधे ही देतो संतोषोनी वो ॥२॥
शांती विरक्ति हे मूर्तिमंत दया । क्षमा नित्यानंदे तुम्हा अर्पिलिया । अखंड नैराश्यता सेवे तुमचिया । ठेविली निकट वासे न वजती आन ठाय वो ॥३॥
निळा म्हणॆ ऎसा भक्तांचा समुदाये । देवे आनंदविला प्रितीच्या उत्साहे । म्हणे निर्भय असा जवळिच मी आहे । भोगा सुख माझे निजाचे अद्वय वो ॥४॥
 

निवडक अभंग संग्रह

संकलित
Chapters
श्लोक ३ रा
निवडक अभंग संग्रह १
निवडक अभंग संग्रह २
निवडक अभंग संग्रह ३
निवडक अभंग संग्रह ४
निवडक अभंग संग्रह ५
निवडक अभंग संग्रह ६
निवडक अभंग संग्रह ८
निवडक अभंग संग्रह ९
निवडक अभंग संग्रह १०
निवडक अभंग संग्रह ११
निवडक अभंग संग्रह १२
निवडक अभंग संग्रह १३
निवडक अभंग संग्रह १४
निवडक अभंग संग्रह १५
निवडक अभंग संग्रह १६
निवडक अभंग संग्रह १७
निवडक अभंग संग्रह १८
निवडक अभंग संग्रह १९
निवडक अभंग संग्रह २०
निवडक अभंग संग्रह २१
निवडक अभंग संग्रह २२
श्री हनुमानजन्माचे अभंग
श्रीरामजन्माचे अभंग
श्रीकृष्णजन्माचे अभंग
मंगलाचरण पहिले
काकड आरतीचे अभंग
श्रीसदगुरु महिमा
संतसंगमहिमा
गौळण
दळण
विनंतीचे अभंग
उपसंहार व वरप्रसाद
श्रीसंत सदन महिमा
क्षीरापतीचे अभंग
प्रारब्धपर अभंग
नक्र उद्धार
नामधारकाची अधिकारश्रेष्ठता
मुका
काल्याचे अभंग
जोहार
जातें
एडका
दत्तस्तुती
दान महात्म्य (महिमा)
भजन - ज्ञानेश्‍वर माउली ज्ञानराज माउली तुकाराम ।
बहिरा
आरत्या
मदालसा
एकादशीचे अभंग
द्वादशीचे अभंग
चांगदेव पासष्टी