Android app on Google Play

 

श्रीसदगुरु महिमा

 

सदगुरु वांचोनि संसारी तारक । नसेचि निष्टंक आन कोणी ॥१॥
इंद्र चंद्र देव ब्रह्मादी करुनि । संशयाची श्रेणी छेदितीना ॥२॥
उघडे परब्रह्म सद्‍गुरुची मूर्ती । पुरविती आर्ती शिष्याचिये ॥३॥
वंचना करिती जन दुष्ट नष्ट । मुख्य श्रेष्ठ श्रेष्ठ वंदिताती ॥४॥
ज्ञानदेव म्हणॆ श्रीगुरुचा मी दास । नेणे साधनास आन कांही ॥५॥
*
ऎसे संतनकी सेवा कर मन । ऎसे संतनकी सेवा ॥धृ॥
शीलसंतोख सदा उर । जिनके नाम रामको लेवा ॥१॥
आन भरो सो ह्र्दय नहि जिनके । भजन निरंजन देवा ॥२॥
जीन मुक्त फ़िरे जगमाही । ज्यु नारद मुनी देवा ॥३॥
जिनके चरण कमलकु इच्छत । प्रयाग जमुना रेवा ॥४॥
सुरदास कर उनकी संग । मुले निरंजन देवा ॥५॥
*
मिलने सुदामजी आये । जाके कहिये समाचार ॥धृ॥
फ़टे टुटे कपडे हमारे । मै तो दुर्बल तेरो दास ॥१॥
मुष्टी एक तांदुल लाइये । लाइये बगल छुपाय ॥२॥
हर बोली राणी रुक्मिणी । कोणी लगे तुम्हारे भ्रात ॥३॥
बालपनके मित्र हमारे । भणता एक निशाळ ॥४॥
सूरदास प्रभुचरण बलिहारी । मै तो जनम जनम तेरो दास ॥५॥
 

निवडक अभंग संग्रह

संकलित
Chapters
श्लोक ३ रा
निवडक अभंग संग्रह १
निवडक अभंग संग्रह २
निवडक अभंग संग्रह ३
निवडक अभंग संग्रह ४
निवडक अभंग संग्रह ५
निवडक अभंग संग्रह ६
निवडक अभंग संग्रह ८
निवडक अभंग संग्रह ९
निवडक अभंग संग्रह १०
निवडक अभंग संग्रह ११
निवडक अभंग संग्रह १२
निवडक अभंग संग्रह १३
निवडक अभंग संग्रह १४
निवडक अभंग संग्रह १५
निवडक अभंग संग्रह १६
निवडक अभंग संग्रह १७
निवडक अभंग संग्रह १८
निवडक अभंग संग्रह १९
निवडक अभंग संग्रह २०
निवडक अभंग संग्रह २१
निवडक अभंग संग्रह २२
श्री हनुमानजन्माचे अभंग
श्रीरामजन्माचे अभंग
श्रीकृष्णजन्माचे अभंग
मंगलाचरण पहिले
काकड आरतीचे अभंग
श्रीसदगुरु महिमा
संतसंगमहिमा
गौळण
दळण
विनंतीचे अभंग
उपसंहार व वरप्रसाद
श्रीसंत सदन महिमा
क्षीरापतीचे अभंग
प्रारब्धपर अभंग
नक्र उद्धार
नामधारकाची अधिकारश्रेष्ठता
मुका
काल्याचे अभंग
जोहार
जातें
एडका
दत्तस्तुती
दान महात्म्य (महिमा)
भजन - ज्ञानेश्‍वर माउली ज्ञानराज माउली तुकाराम ।
बहिरा
आरत्या
मदालसा
एकादशीचे अभंग
द्वादशीचे अभंग
चांगदेव पासष्टी