Android app on Google Play

 

चोर किंवा डाकू दिसणे

 


जर आपल्याला स्वप्नात चोर किंवा डाकू दिसले तर खूप सावध राहायला हवं. कारण लवकरच आर्थिक फटका बसणार असतो.