Android app on Google Play

 

झाडू

 

 


शास्त्रामध्ये झाडूचे फार महत्व सांगितले आहे. तिचा संबंध धन आणि लक्ष्मीशी असल्याचे मानले जाते. जर आपल्याला स्वप्नात झाडू दिसली तर हा भविष्यात होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीचा एक संकेत आहे.