Android app on Google Play

 

वाळूवर चालणे

 

.


स्वप्न शास्त्रानुसार जर तुम्ही स्वतःला रेतीवर म्हणजेच वाळूवर चालताना पाहिलं तर आपल्याला शत्रूमुळे आर्थिक नुकसान होण्याचा हा संकेत आहे.