Android app on Google Play

 

झाड तोडले जाताना दिसणे

 


 स्वप्नात झाड तोडले जाताना दिसणे हादेखील अशुभ संकेत मानला जातो. येणाऱ्या काळात नुकसान होण्याचाच हा एक संकेत असतो.